Zostań tutorem SWA!

Serdecznie zapraszam do wzięci udziału w szkoleniu trenerskim do programu Odznaki Skautów Świata (Scouts of the World Award – SWA).

Odznaka Skautów Świata” (Scouts of the World Award) to najważniejsze odznaczenie przyznawane dla młodzieży w wieku 15-26 lat przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM).

Szkolenie odbędzie się w Łodzi w dniach 24 – 26 stycznia 2020. Uczestnicy nauczą się, jak planować i przeprowadzać Odkrycie SWA oraz jak wspierać podopiecznych w realizacji Służby SWA.

Dodatkowo będą mieli okazję do spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, których działalność związana jest z obszarami, jakimi zajmuje się program Odznaki SWA – pokój, rozwój i środowisko naturalne.

Absolwenci szkolenia będą mogli samodzielnie organizować Odkrycia SWA oraz pełnić funkcję Tutora SWA, czyli opiekuna nad projektami Służb SWA.

Koszt szkolenia 50 zł.

Zgłoszenia do 13 stycznia 2020 roku.

Wymagania co do stopnia: minimum przewodnik

Zgłoszenia i dalsze szczegóły: gajusz@zhp.net.pl

###

“Odznaka Skautów Świata” (Scouts of the World Award).  Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane dla młodzieży w wieku 15-26 lat przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM).  Aby zdobyć Odznakę Skautów Świata każdy z uczestników musi przejść przez 3 elementy związane z pokojem, rozwojem lub środowiskiem naturalnym:

1. Odbyć 21h szkolenie, podczas którego zapozna się z problemem związanym przynajmniej z jednym z wyżej wymienionych obszarów tematycznych (Odkrycie SWA).

2. Zrealizować długoterminowy (co najmniej 80-godzinny) projekt społeczny czyli dobrowolne zobowiązanie, by przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z rozwojem, pokojem lub środowiskiem naturalnym (Służba SWA).

3. Dołączyć do Społeczności SWA, czyli ogólnoświatowej sieci zdobywców Odznaki, by wspomagać i doradzać innym w ich drodze do nagrody.

Więcej na temat idei „Odznaki Skautów Świata” znajdziecie w Wytycznych programowych, zamieszczonych w Centralnym Banku Pomysłów.

Może Ci się spodobać...