Żegnamy hm. Janusza Gzyla

14 marca 2019 roku odszedł na wieczną wartę wieloletni instruktor Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe, hm. Janusz Gzyl.
Swoja służbę instruktorską rozpoczął w roku 1976, jako drużynowy 20 Warszawskiej Drużyny Zuchowej. Następnie w latach 1977-1983, pełnił funkcję instruktora szczepu 20 WDHiGZ ds. zuchowych, a w latach 1983-1989, instruktora Komendy Hufca ds. zuchowych.
Przez wiele lat był instruktorem szczepu 31 WDHiZ im. Alka Dawidowskiego. Współtwórca Stanicy Szczepu w Stężycy na Kaszubach.
Był pełnomocnikiem komendanta hufca ds. HAL i HAZ oraz instruktorem Komendy Hufca ds. Nieprzetartego Szlaku.

W latach 1996-1998 pełnił funkcje namiestnika drużyn harcerskich. Był sekretarzem hufcowej Komisji Rewizyjnej. W ostatnich latach był zastępcą szefa zespołu historycznego hufca, a także członkiem redakcji „Praskiego Świerszcza”. Łamał naszą hufcową gazetę.
Pełnił również wiele funkcji w Chorągwi Stołecznej ZHP. Był m.in. członkiem Rady Chorągwi i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
W ostatnim czasie współpracował z Muzeum Harcerstwa, przygotowywał ekspozycję muzealną na zlocie ZHP Gdańsk 2018.
Od ponad dwunastu lat bardzo blisko związany z teatrem „Paradox”. Był współtwórcą jego sukcesów.

Odznaczony brązowym Medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju” oraz odznaczeniami resortowymi MON.

Zespół historyczny Hufca Warszawa-Praga-Południe

Pożegnamy druha Janusza w piątek 22 marca o godz. 11.00 w konkatedrze na Kamionku. Po Mszy Świętej odprowadzimy Go na Cmentarz Północny (Wólka Węglowa).

Może Ci się spodobać...