Żeglarz jachtowy – kurs

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania pierwszego stopnia żeglarskiego – Żeglarza Jachtowego. Kurs kończy się państwowym egzaminem, przed komisją egzaminacyjną. Po kursie i pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy uzyskają państwowe uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych.

Start kursu: 27 marca
Koszt dla członków ZHP: 450 zł
Zgłoszenia: do 20 marca

Pozostałe szczegóły organizacyjne, informacja o zgłoszeniach znajdują się w komunikacie organizatora (pobierz komunikat w pliku PDF).

Szkolenie poleca:

akademia soevj-01

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU AKADEMII SPECJALNOŚCI (FAS)
Przewidzianych jest 5 dofinansowań na warunkach przedstawionych poniżej. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Minimalna wymagana płatność po stronie Uczestnika: 30% (150 zł)
Minimalna wymagana wartość dofinansowania z macierzystego środowiska (hufiec/szczep/drużyna): 100 zł
Dofinansowanie z Funduszu Akademii Specjalności: maks. 100 zł

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania udziału w tym szkoleniu specjalnościowym proszone są o bezpośredni kontakt (5zywiol@stoleczna.zhp.pl). Dofinansowanie z FAS przelewane jest na bezpośrednio z konta FAS na konto organizatora, po wpłaceniu części wpłaty przez Uczestnika oraz części wpłaty z macierzystego środowiska (z oznaczeniem nazwiska uczestnika, na którego rzecz dokonywana jest wpłata). UWAGA: dofinansowanie z FAS mogą otrzymać tylko członkowie ZHP z Chorągwi Stołecznej ZHP, którzy mają opłaconą na bieżąco składkę członkowską i figurują w Ewidencji ZHP.


Może Ci się spodobać...