Zbiórka namiestników zuchowych

„Co­kol­wiek za­mie­rzasz zro­bić, o czym­kolwiek marzysz, zacznij działać.

Śmiałość zawiera w so­bie ge­niusz, siłę i magię.’’

Johann Wolfgang Goethe

Zapraszamy na spotkanie dla Namiestników Zuchowych – namiestników i kandydatów na namiestników! Zaczynamy działać, udoskonalać, zmieniać! Spotykamy się po raz pierwszy 10 grudnia o godz. 18.00 w siedzibie Chorągwi przy ul. Piaskowej 4. Pierwsze spotkanie będzie miało na celu poznanie się, zebranie oczekiwań, wymienienie się najlepszymi doświadczeniami. 

Zgłaszajcie się za pomocą formularza online. Termin zgłoszeń do 8 grudnia. 

Czuwaj!

Agnieszka Ducka

zuchy@stoleczna.zhp.pl

Może Ci się spodobać...