Zaproszenie na Rajd Agaton

Druhny i Druhowie
 
Szczep 211 WDHiGZ (Hufiec Warszawa-Praga Południe) zaprasza wszystkie drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze i instruktorów na zakończenie Kampanii Bohater. 19 kwietnia Szczep 211 przyjmie imię kpt. Stanisława Jankowskiego Agatona – cichociemnego, szefa Wydziału Legalizacji AK, uczestnika Powstania Warszawskiego i architekta odbudowującego Warszawę po II wojnie światowej. Z tej okazji zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współudziału w obchodach.
Wszyscy chętni mogą zgłosić się do uczestnictwa w organizowanym Rajdzie Agaton – miejskiej grze poświęconej przyszłemu bohaterowi Szczepu 211. Gra potrwa w godzinach 10.00 – 14.30. Patrole zgłaszać mogą drużynowi poprzez poniższy formularz:
 
UWAGA – gra organizowana jest dla zastępów. Patrole mogą składać się maksymalnie z 5 osób i opiekuna.
Koszt to 10 zł. Zgłoszenia i wpłaty (na konto Szczepu 211) przyjmowane są do 12.04. Szczegóły w regulaminie.
 
Ponadto, Szczep 211 zaprasza na “Galę Agatona” – uroczystość nadania imienia kpt. S. Jankowskiego. Gala odbędzie się 19.04 o godz. 14.30 w Audytorium J. Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum Powstania Warszawskiego. W obchodach weźmie udział rodzina S. Jankowskiego oraz jego ostatni żyjący współpracownik z Wydziału Legalizacji AK – Adam Drzewoski “Benon”.
Gala odbędzie się w mundurach.
 
Serdecznie zapraszamy – bądźcie z nami
Szczep 211 WDHiGZ
 
 
 
REGULAMIN Rajdu Agaton
I. Warunki ogólne
1. Rajd Agaton jest jednodniowym rajdem miejskim dla zastępów harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych.
2. Organizatorami Rajdu Agaton jest Szczep 211 WDHiGZ.
II. Klasyfikacja i uczestnictwo
1. W rajdzie mogą uczestniczyć patole maks. pięcioosobowe.
2. Zgłoszenia patroli przyjmowane są do 12 kwietnia 2015 roku.
3. W patrolu musi być osoba pełnoletnia, biorąca odpowiedzialność za patrol.
4. Osoba pełnoletnia, odpowiedzialna za patrol ma obowiązek być z patrolem przez cały czas
5. Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą przedstawić na starcie zgody rodziców na udział
6. Każdy patrol we własnym zakresie ma obowiązek, zorganizować dojazd na miejsce startu
7. Klasyfikacja na rajd odbywa się na podstawie:
– zgłoszenia do dnia 12 kwietnia 2015 roku na poprzez ankietę: Ankieta,
– wpłaty wpisowego w wysokości 10 PLN od uczestnika, na konto Szczepu 211 WDHiGZ do dnia 12 kwietnia 2015 roku.
III. Współzawodnictwo, program i przebieg rajdu – postanowienia ogólne
1. Rajd rozpoczyna się 19 kwietnia 2015 roku o godz. 10.00 (dokładna godzina i miejsce startu zostaną podane po zgłoszeniu się patrolu) i kończy tego samego dnia o godz. 14.30.
2. Podsumowanie Rajdu Agaton odbędzie się w czasie Gali nadania imienia kpt. S. Jankowskiego. Gala odbywa się w 19.04.2015 r. o godz. 14.30 w Sali konferencyjnej w Muzeum Powstania Warszawskiego.
3. Współzawodnictwo patroli na Rajdzie odbywa się na postawie zasad i kryteriów punktacji, które zostaną podane i wyjaśnione na starcie przez organizatorów.
4. Wymienianie się, „handlowanie” bądź oddanie punktów innemu patrolowi jest niedozwolone i grozi dyskwalifikacją.
5. Każdy patrol musi posiadać ze sobą: mapę Warszawy, apteczkę, prowiant, kartki i długopis.
6. Za nie przestrzeganie Prawa Harcerskiego oraz nieharcerskie zachowanie organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji patrolu i wykluczenie z rajdu.
IV. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. O zmianach organizator poinformuje uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
phm. Dorota Wieluńska
Członek Zespołu PR Chorągwi Stołecznej

Może Ci się spodobać...