Zakończenie Stołecznego Grantu Socjalnego

Druhny i Druhowie,

 

Informujemy, że 20.06 obrady zakończyła komisja ds. Stołecznego Grantu Socjalnego.

Komisja musiała rozpatrzyć prawie 100 wniosków i wybrać osoby, które najbardziej potrzebowały wsparcia.

W czwartek 21.06 zostały uruchomione środki – znajdują się już na rachunkach hufców, a osoby, które wnioskowały o grant zostały powiadomione o rozstrzygnięciu.

Cieszymy się, że w tegorocznej Harcerskiej Akcji Letniej może wciąć udział więcej osób.

 

Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim, czuwaj! 🙂

Może Ci się spodobać...