Wspomnienie o Druhnie Bożennie Strzałkowskiej

1 marca 2018 r. o godzinie 17:00 serdecznie zapraszamy na spotkanie Komisji Historycznej Chorągwi, które będzie poświęcone wspomnieniu Druhny Bożenny Strzałkowskiej – instruktorki Chorągwi Stołecznej, wieloletniej komendantki Hufca Warszawa-Żoliborz, cały czas aktywnie działającej w stworzonym przez siebie Szczepie 423 WDHiGZ im. Aleksandra Kamińskiego, wieloletniej przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Stołecznej oraz Chorągwianej Komisji Odznaczeń.

 

Poniżej przekazujemy życzenia Przewodniczącej Komisji Historycznej Chorągwi z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

 

 

 

Warszawa, 22 lutego 2018 r.

Komisja Historyczna

Chorągwi Stołecznej ZHP

 

Druhny i Druhowie!

Zbliża się Dzień Myśli Braterskiej, 22 lutego spotkamy się w gronie przyjaciół, by poczuć jedność myśli, dążeń, pragnień ze skautami całego świata. To część naszej tradycji, która powiązana jest z rocznicą urodzin założyciela skautingu lorda Roberta Baden-Powella i jego żony Olave Baden-Powell.

Nasza ponad stuletnia historia tworzona była przez kolejne pokolenia harcerskich instruktorów. Tworzyli Oni historię naszej Organizacji, wszyscy jesteśmy Ich spadkobiercami. Wspominamy ich w tych dniach spotykając się w kręgach drużyn, instruktorów i harcerskich przyjaciół.

Sylwetki znaczących postaci naszej Chorągwi można znaleźć na kartach wielu opracowań historycznych m.in. Harcerskiego Słownika Biograficznego.

Komisja Historyczna na najbliższej zbiórce w dniu 1 marca 2018 r. przywoła postać harcmistrzyni Bożenny Strzałkowskiej.


Druhny i Druhowie Stołecznej Chorągwi!

w dniu 22 lutego  łączymy się z Wami  serdeczną myślą,  braterskim uściskiem dłoni  i gorącymi życzeniami aby słowa Roberta Badena Powella “Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym niż go zastaliście” były mottem naszej codziennej harcerskiej i instruktorskiej służby.

 

CZUWAJ!

 

W imieniu Komisji Historycznej

Chorągwi Stołecznej ZHP

/-/hm. Barbara Prószyńska

Przewodnicząca

Może Ci się spodobać...