Wielka Gra

WIELKA GRA 2018

Pierwsza chorągwiana gra dla wędrowników i in­struktorów zapewniająca naprawdę dużą część pro­gramu na cały rok harcerski. Koszt gry to tylko 100 zł od patrolu. W tym: gra trwająca 8 miesięcy, materia­ły programowe, nagrody dla najlepszych, znaczki dla wszystkich członków patroli, dyplomy.

POLSKA TO WIELKA GRA 2018

Jest przedsięwzięciem adresowanym do wędrowników i instrukto­rów Chorągwi Stołecznej ZHP. Jej celem jest uczczenie setnej rocz­nicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wielka Gra 2018 jest grą terenową trwającą od 1 października 2017 r. do 31 maja 2018 r. Finał i wyłonienie zwycięzców jest zaplanowane na czerwiec 2018 r.

W każdym z ośmiu miesięcy na uczestników będzie czekało inne za­danie do wykonania, które będą mogli wykonać w dowolnie wybra­nym przez siebie czasie. Zadanie będzie zaliczone pod warunkiem przesłania do organizatorów, do godziny 2400, każdego ostatniego dnia miesiąca, zdjęcia potwierdzającego odnalezienie przez patrol hasła ukrytego na końcu trasy.

Trasy zaprowadzą uczestników w miejsca związane z historią Polski i Związku Harcerstwa Polskiego. Zadania jakim patrole będą stawiać czoła będą niejednokrotnie nietuzinkowe, wychodzące poza znane schematy, a przede wszystkim wymagające – pod wieloma wzglę­dami.

Zadania będą wykonywane w terenie – w szeroko pojętym cen­trum Warszawy, ale też i w pozostałych hufcach naszej chorągwi, a czasami nawet i dalej. Możliwe jest, że część zadań będzie raczej dość trudno wykonać za pierwszym podejściem. Zależało to będzie wyłącznie od uczestników gry. Za wykonanie zadania patrole będą otrzymywały punkty. Podczas gry będzie prowadzona tabela rywa­lizacji. Patrole będą mogły wydawać punkty na podpowiedzi, uła­twiające wykonanie zadania.

Poza comiesięcznymi zadaniami patrole będą mogły uczestni­czyć w trzech dodatkowych (i punktowanych) wyzwaniach, na wykonanie których będą miały odpowiednio trzy i dwa razy po dwa miesiące.

W Wielkiej Grze będzie mogło wziąć udział maksymal­nie 30 patroli, każdy z nich liczący do 10 członków.

Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody i wiecz­na chwała. Pozostali otrzymają wyjątkowe dyplomy.

WIELKA GRA jest niczym długa, kręta droga w nieznane – nigdy nie wiesz, co będzie za następnym zakrętem ani kiedy dotrzesz do celu.

Przygody przeżyte w jej trakcie będą wręcz legendarne, a satysfakcja wynikająca z pokonania trudów podróży wynagrodzi każde chwilowe niepowodzenie.

Czy odważysz się wyruszyć razem z nami?

WIELKA GRA 2018 W SKRÓCIE TO:

 • 30 patroli z całej Chorągwi Stołecznej ZHP,
 • 8 punktów od 1 X 2017 r. do 31 V 2018 r.,
 • tabela rywalizacji dwa razy w miesiącu,
 • cenne nagrody dla zwycięzców,
 • przygoda, historia, szarady, pułapki, ślepe uliczki,
 • podróże dalsze i bliższe, moc wrażeń i doświadczeń,
 • służba i wszystkie trzy siły watry wędrowniczej,
 • Polska.

PUNKT TESTOWY

1 IX 2017 r. zostanie uruchomiony zerowy punkt Wiel­kiej Gry 2018, który zakończy się o godz. 24:00 1 X 2017 r. Zadanie w nim postawione, będzie podobne do tych, które będą czekać na patrole w pełnej wer­sji gry. Udział w nim będzie bezpłatny. Celem punk­tu testowego będzie zachęcenie do udziału w pełnej wersji Wielkiej Gry 2018.

 

Regulamin Wielkiej Gry 2018
Pełna treść ulotki do pobrania stąd.

RegulaminRegulaminSzczegółowy Regulamin Wielkiej Gry 2018Szczegółowy Regulamin Wielkiej Gry 2018Szczegółowy Regulamin Wielkiej Gry 2018Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Początkowo do Wielkiej Gry zgłosiło się 16 patroli, ale obecnie o miano najlepszego walczy 7. Oto one:

1/ Ignis, 350 WDW „Ignis” przy 350 Szczepie WDHiGZ „Leśne Bractwo”, Hufiec Warszawa-Wola

2/ Skórzani Partyzanci, 15 Grodziska Kadrowa Drużyna Wędrownicza „Skórzani Partyzanci”, Hufiec Grodzisk Mazowiecki

3/ Kluseczki Leniwe, Szczep 197 WDHiGZ „Empireum”, Hufiec Warszawa-Wola

4/ Fantastyczna szóstka, kadra Szczepu 65 WDHiGZ, Hufiec Warszawa-Wola

5/ Piękni, młodzi, niewyspani, instruktorzy hufca Warszawa-Żoliborz oraz Hufca Pruszków, a także osoby niezrzeszone

6/ Ekspedycja, 19 WDW „Ekspedycja”, Hufiec Warszawa-Wola

7/ ŚLIMAK – świetni ludzie i mak, 147 WDHiGZ „Błękitni”, Hufiec Warszawa-Wawer

Poniżej znajdziecie linki do kolejnych punktów Wielkiej Gry 2018.

PUNKT 4 – aktywny od 1.I. do 31.I.

PUNKT 3 – aktywny od 1.XII. do 31.XII.

W Wasze ręce!

Trzeci punkt Wielkiej Gry jest już otwarty.

Tym samym – czas na wykonanie drugiego właśnie dobiegł końca. Oznacza to, że od teraz do 15 grudnia włącznie możecie publikować relacje z waszych listopadowych wypraw.

PS. Podczas wykonywania grudniowego zadania mogą przydać się Wam harcerskie nakrycia głowy.

Wielka Gra Punkt 3 [pobierz]

PUNKT 2 – aktywny od 1.XI. do 30.XI.

No dobrze pospaliśmy sobie troszkę, ale już czas na drugie zadanie!
Trasa liczona kilometrami jest znacznie krótsza, charakter punktu inny, cel jednak bez zmian – odnaleźć tajny znak.
Powodzenia!

 

PUNKT 1 – aktywny od 1.X do 31.X.

Trzeci płomień wędrowniczej watry symbolizuje najważniejszą z sił – siłę ducha. Bez wytrwałości w dążeniu do celu, osiągnąć go nie sposób. Pamiętajcie o tym na trasie pierwszego punktu Wielkiej Gry 2018. Niech wszystkie trzy siły będą z Wami.
PS. Mała podpowiedź na dobry początek – punkt jest dłuuuugi.

PUNKT STARTOWY – aktywny od 1.IX do 1.X

Tabela wyników zmagań Wielkiej Gry.

Wielka Gra 2018 to nie tylko dobra zabawa, ale i możliwość realizacji instrumentów metodycznych przeznaczonych dla wędrowników. Poniżej będziemy zamieszczali inspiracje do pracy wychowawczej, aby tematyka Gry mogła przewijać się w całej śródrocznej pracy Waszych jednostek.

INSPIRACJE DO PRACY METODYCZNEJ …

 1. Ze znakami służb
 2. Ze sprawnościami
 3. KOLEJNE PLIKI WRÓTCE