Warsztaty dla HKSI dotyczące poziomu prób przewodnikowskich

Druhny i Druhowie, członkowie hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich.

Zapraszamy Was na warsztaty, dotyczące poziomu prób przewodnikowskich, organizowane w niedzielę, 10. listopada 2013r., w ramach BIGOSU KSZTAŁCENIOWEGO (aka Zbiórka Kształceniowa).

Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń pomiędzy komisjami poszczególnych hufców, poznanie się z członkami chorągwianej KSI, wspólne omówienie typowych problemów występujących w pracy komisji stopni i próba znalezienia najważniejszych odpowiedzi na palące pytania. Zamiarem organizatorów jest, w efekcie, zwiększenie wiedzy członków hufcowych KSI nt. rozwiązań stosowanych gdzie indziej, a w konsekwencji poprawa poziomu prób przewodnikowskich w hufcach Chorągwi Stołecznej ZHP.  Nie do przecenienia będzie także możliwość wzajemnego poznania, skutkująca, także w przyszłości, wymianą doświadczeń i szukaniem dobrych rozwiązań.

Zgłoszenia do 28 października 2013r. na e-formularzu.

Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy zarówno członków tych komisji, które we własnej ocenie pracują dobrze i bezproblemowo, jak i członków tych komisji, które mają co do tego wątpliwości. Sprawdzimy na własnym przykładzie cechę metody harcerskiej znaną jako wzajemność oddziaływań…

W trakcie warsztatów odbędzie się również ‘sesja posterowa’, na której w formie plakatów zaprezentować będzie można: autorskie rozwiązania i pomysły dotyczące pracy KSI, problemy, z którymi borykają się komisje oraz ‘studia przypadków’, czyli interesujących  rozpatrywanych przez HKSI. Poster prezentować może cała komisja, poszczególni jej członkowie lub nawet instruktorzy nie będący członkami komisji, ale pragnących przedstawić swoje autorskie ujęcia powyższych zagadnień. Prezentacja posteru w ramach tego warsztatu może być formą realizacji wymagań 8. i/lub 10. na stopień harcmistrzyni/harcmistrza.

Warsztaty odbędą się w godzinach 9-17, w tym przerwa na coś konkretnego do zjedzenia i tzw. przerwy kawowe. Mundury nie obowiązują. Być może poprosimy uczestników o składkę rzędu 15 zł na koszt posiłku albo o przyniesienie składkowego poczęstunku. Zależy to wszystko od ilości zgłoszeń. Lokalizacje zostanie podana wkrótce, będzie to szkoła na terenie Warszawy.

Prosimy o zgłoszenia  udziału nie później niż do 28. października 2013r., ze względu na potrzebę powielenia odpowiedniej ilości materiałów i sprawnego przygotowania całości warsztatów. Ewentualna składka będzie zbierana na miejscu. Propozycje tematów i treści posterów prosimy również zgłaszać do 28. października 2013r. – pozwoli to na ich wybór, zawiadomienie Autorów, przygotowanie, wydruk itp. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w warsztatach.

Zgłoszenia uczestnictwa na e-formularzu
Ankieta aplikacyjna na formy kształcenia KSI Chorągwi Stołecznej ZHP 

Zgłoszenia posterów oraz wszelkie pytania organizacyjne: slawek@stoleczna.zhp.pl

 Zapraszamy:)

 

Czuwaj!

organizatorzy warsztatów

hm. Dariusz Brzuska

hm. Ewa Partyka – przewodnicząca Chorągwianej KSI

hm. Sławomir Postek – sprawy organizacyjne

Może Ci się spodobać...