Warsztaty dla Opiekunów Prób

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Stołecznej ZHP zaprasza na warsztaty dla opiekunów prób podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich.

Dla kogo: instruktorzy w stopniu harcmistrza lub zdobywające (obecnie lub w najbliższej przyszłości) ten stopień

Cel: Przygotowanie uczestników warsztatów do pełnienia roli opiekuna prób na stopnie instruktorskie.

Po warsztatach uczestnik będzie (m.in.):
– znał obowiązujące w ZHP przepisy i zasady zdobywania stopni instruktorskich oraz pracy z kadrą, nowy regulamin pracy KSI Chorągwi Stołecznej ZHP
– znał rolę opiekuna próby instruktorskiej na poszczególnych jej etapach
– potrafił konstruować próbę na poszczególne stopnie instruktorskie zgodnie z ich celami i założeniami

Termin: 12 października 2019 r. (09:00-15:00)

Miejsce: siedziba hufca Mokotów, ul. Chełmska

Co zapewniamy: kawę, herbatę, słodki lub zdrowy poczęstunek, dyplomy ukończenia warsztatów.

Zgłoszenia: do 10 października 2019 r. poprzez formularz

Czuwaj!

hm. Paweł Weszpiński
Przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Stołecznej ZHP

Zdjęcie: Nong Vang |Unsplash

Może Ci się spodobać...