WAGGGS: szukamy instruktorki, która zbada ZHP

Główna Kwatera ZHP poszukuje instruktorki zainteresowanej badaniami społecznymi do koordynacji projektu związanego z rozwojem liczebnym naszej organizacji. WAGGGS zapewnia przeszkolenie i zwrot kosztów.

Projekt związany jest z jednym z filarów strategii rozwoju WAGGGS (Membership Development Strategy). Jego efektem będzie wskazanie nowych sposobów zapewnienia wzrostu liczebnego organizacji skautowej, jaką jest ZHP.

Badanie będzie przeprowadzone w 5 organizacjach członkowskich WAGGGS, po jednej z każdego regionu. Związek Harcerstwa Polskiego został wybrany jako reprezentant Regionu Europejskiego.

 

Badanie powinno pomóc w zidentyfikowaniu przeszkód stojących na drodze wzrostu liczebnego naszej organizacji. Stanowi ono pierwszy krok w procesie gromadzenia informacji niezbędnych do wytyczenia dalszych celów badawczych.

Mamy nadzieję, że udział w projekcie pozwoli ZHP przyjrzeć się bardziej wnikliwie procesom związanym z przychodzeniem i odchodzeniem członków organizacji oraz zidentyfikować nowe sposoby radzenia sobie z problemami w tej dziedzinie.

Badanie na zlecenie WAGGGS przeprowadzi brytyjska firma Northstar.

Zadaniem ZHP jest wskazać osobę (lub zespół maksymalnie 3-osobowy), która będzie odpowiadać za przeprowadzenie badania wg określonego wykazu zadań i terminarza: 

 • Udział w 2-3-godzinnym szkoleniu przez skype z konsultantami Northstar – w tygodniu rozpoczynającym się 13 stycznia; 
 • Przeprowadzenie serii wywiadów w postaci 2 okrągłych stołów i 6 rozmów indywidualnych (po ok. 30 min na każdą rozmowę) oraz przygotowanie raportów z tych rozmów; to zadanie należy przeprowadzić w tygodniu rozpoczynającym się 20 stycznia;
 • Zebranie adresów e-mail dziewcząt i kobiet, gotowych do wypełnienia ankiety online (dokładna liczba respondentek będzie ustalona z konsultantem) – w ciągu tygodnia rozpoczynającego się 13 stycznia; 
 • Przetłumaczenie ankiety online z języka angielskiego na polski, tak by respondenci mogli ją wypełnić w języku ojczystym; 
 • Przetłumaczenie z polskiego na angielski odpowiedzi na pytania otwarte udzielone przez respondentów; 
 • Znalezienie odpowiedniego miejsca i zorganizowanie okrągłego stołu i wywiadów;
 • Zapewnienie respondentom poczęstunku jako gratyfikacji za poświęcony czas.

Praca koordynatorki i jej zespołu jest pracą wolontarysytczną. Koszty związane z wykonaniem zadań, w tym poczęstunku, dojazdów, telefonów – będą zwrócone przez WAGGGS.

Do projektu mogą się zgłosić instruktorki ZHP spełniające następujące wymagania: 

 • funkcjonują czynnie w ZHP co najmniej na szczeblu hufca, optymalnie wyżej; 
 • posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych; 
 • bardzo dobrze posługują się językiem angielskim w mowie i piśmie (proszę uwzględnić, że szkolenie będzie miało charakter rozmowy przez skype), mile widziane doświadczenie w posługiwaniu się językiem angielskim w kontaktach skautowych;  
 • są gotowe poświęcić czas na przeprowadzenie zadania wg ustalonego terminarza; 
 • są samodzielne, doskonale zorganizowane i potrafią działać terminowo.

Oferujemy przeszkolenie przez brytyjską firmę, wsparcie Wydziału Zagranicznego GK, zwrot kosztów.

Jest to wspaniała okazja do podniesienia kompetencji i poszerzenia doświadczeń. Wyniki badania będą ogłoszone w środowisku międzynarodowym.

Zgłoszenia zawierające podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, wiek) i organizacyjne (stopień instruktorski, przydział służbowy, funkcja) oraz inne informacje, które mogą być przydatne do oceny kompetencji danej osoby w procesie rekrutacji proszę przesyłać na adres kierowniczki Wydziału Zagranicznego wza@zhp.pl. Informacje: tel. 601 888 817. Na zgłoszenia czekamy do 7 stycznia godz. 10:00.

Zgłoszenie musi obowiązkowo zawierać numer telefonu kontaktowego.

Wszelkie dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji oraz do realizacji zadania.

Spośród zgłoszonych instruktorek zostanie wybrana koordynatorka i maksymalnie dwie osoby wspierające.

Zapraszam ambitne instruktorki do skorzystania z tej niepowtarzalnej okazji.

 

hm. Ewa Lachiewicz-Walińska 

kierowniczka Wydziału Zagranicznego GK

wza@zhp.pl

Tel. 601 888 817

Może Ci się spodobać...