Szkolenie finansowe w ramach trwającego kursu Komendantów i Komend Hufców

Zapraszamy Was do uczestnictwa w szkoleniu finansowym w ramach trwającego kursu Komendantów i Komend Hufców. Szkolenie będzie dotyczyć:

1) Pozyskiwaniu środków przez hufce. Prowadzące: Iza Dembicka-Starska ze Stowarzyszenia Klon/Jawor; hm. Beata Pawełczyńska (Komendantka Hufca Pruszków), przy merytorycznym wsparciu hm. Dominik Sawczuk (Przewodniczącej Chorągwianej Komisji Rewizyjnej). Warsztat ten jest realizowany ze środków pozyskanych ze Stowarzyszenia Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społeczne.

2) Pracy ze składką członkowską ZHP w hufcach. Prowadzący: hm. Dariusz Brzuska (Przewodniczący Komisji Prawnej Rady Naczelnej ZHP).

 

Szkolenie to jest bezpłatne i odbędzie się w dniu 19 października 2013 r. w siedzibie Chorągwi Stołecznej ZHP (ul. Piaskowa 4, Warszawa) od godz. 9.00 do 19.00:
9.00-14.00 – pozyskiwanie środków cz. I (z przerwą kawową)
14.00-14.30 – lunch dla uczestników
14.30-16.45 – pozyskiwanie środków cz. II
16.45 – 17.00 – przerwa kawowa
17.00 – 19.00 – wychowanie ekonomiczne, praca ze składką członkowską ZHP w hufcach.

Dysponujemy dla Was 12 wolnymi miejscami na to szkolenie.
Decyduje kolejność zgłoszeń (z jednego hufca maksymalnie może uczestniczyć dwóch instruktorów, a w przypadku dużego zainteresowania szkoleniem jeden).
Zgłoszenia należy przesyłać na adres elektroniczny: magdalena@stoleczna.zhp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2013 r. do godz. 12.00.
W szkoleniu wezmą udział instruktorzy, którzy otrzymają potwierdzenie e-mailowe przyjęcia na listę.

* W załączeniu projekt programu warsztatu o pozyskiwaniu środków.

Może Ci się spodobać...