System gwiazdek zuchowych – spotkanie dla doświadczonych drużynowych gromad zuchowych

Zaraz po majowym weekendzie, 9 maja, odbędzie się spotkanie dla doświadczonych instruktorów zuchowych. Celem spotkania jest wypracowanie nowej koncepcji zdobywania gwiazdek zuchowych lub dojście do wniosku, że system gwiazdek nie wymaga zmiany.

Przebieg spotkania

1. Wprowadzenie. 10-minutowa prezentacja o kształtowaniu się ­ początku ruchu zuchowego: kiedy powstała pierwsza gromada wilcząt, kiedy powstała metodyka zuchowa?

  • ­jak funkcjonowały gwiazdki zuchowe w międzywojniu
  • jak funkcjonują gwiazdki zuchowe w ZHP od lat 80.
  • funkcjonowanie gwiazdek zuchowych w ZHR

2. Część warsztatowa. Dyskusja nad:

  • czasem zdobywania gwiazdek
  • zadaniami koniecznymi do wykonania
  • nazwami gwiazdek
  • sposobem przyznawania gwiazdek (kto decyduje? jak wygląda obrzęd zdobycia?)
  • wyznaczeniem kierunków rozwoju dziecka przez gwiazdki
  • sposobami zdobywania gwiazdek

3. Podsumowanie

Dla kogo: doświadczonych instruktorów zuchowych z długim doświadczeniem na funkcji drużynowego.

Termin: 9 maja br. w godzinach 10:00 – 11:45 (prosimy o przybycie 10 minut przed czasem)

Miejsce: Pl. Wilsona, ul. A. Felińskiego 37
Cena: 0 zł, możliwość kupienia kawy, herbaty, ciastek itd.
Liczba miejsc: 18

Zgłoszenia: wiktor.jasionowski@gmail.com (w zgłoszeniu proszę podać: stopień instruktorski, obecnie pełnioną funkcję, staż na funkcji drużynowego/ej, przydział służbowy) W zgłoszeniach decydującymi czynnikami będzie staż na funkcji drużynowej/ego oraz kolejność zgłoszeń.

phm. Dorota Wieluńska
Członek Zespołu PR Chorągwi

 

Może Ci się spodobać...