Stołeczne specjalności

 

 W Chorągwi Stołecznej ZHP działa silne grono aktywnej kadry specjalnościowej. Prowadzone są działania promujące wykorzystanie specjalności w programach drużyn, organizowane są szkolenia specjalnościowe.


Wśród specjalnościowych dyscyplin jakie są reprezentowane w naszej chorągwi, można wymienić te z oficjalnej listy specjalności harcerskich:

 1. Harcerska Służba Zabezpieczenia – reprezentowana przez Inspektorat Harcerskiej Służby Zabezpieczenia, który zrzesza instruktorów służby granicznej i ruchu drogowego,
 2. Łącznościowa – reprezentowana przez Inspektorat Łączności oraz kluby łącznościowe,
 3. Wodna – reprezentowana przez drużyny wodniackie, kluby kajakowe oraz Harcerski Ośrodek Wodny kierowany przez pilota chorągwi,
 4. Ratownicza – reprezentowana przez Inspektorat Ratowniczy oraz hufcowe kluby i grupy ratownicze,
 5. Sportowa – reprezentowana przez Inspektorat Sportów Obronnych, chorągwiany Harcerski Klub Sportów Obronnych oraz hufcowe kluby, w tym Mokotowski Klub Łuczniczy “Strzała”,
 6. Techniczna – reprezentowana przez Harcerski Ośrodek Techniki i Modelarstwa przy Hufcu Warszawa Praga Północ,
 7. Artystyczna – reprezentowana m.in. przez Chór Reprezentacyjny Chorągwi Stołecznej ZHP,
 8. Pocztowa i informacyjna – reprezentowana przez Pocztę Harcerską nr 160 (Hufiec Warszawa Żoliborz),
 9. Pożarnicza – reprezentowana przez drużynę pożarniczą z Kobyłki (Hufiec Wołomin),
 10. Historyczno-rekonstrukcyjna – reprezentowana przez drużyny specjalnościowe i grupy rekonstrukcji historycznej.

 Działania specjalnościowe wspierają powołane inspektoraty, kluby i ośrodki:

 1. Inspektorat Harcerskiej Służby Zabezpieczenia (ISZ)
 2. Inspektorat Sportów Obronnych (ISO)
  1. Harcerski Klub Sportów Obronnych (HKSO)
 3. Inspektorat Ratowniczo (IR)
 4. Inspektorat Łączności (IŁ)
 5. Harcerski Ośrodek Wodny (HOW)

Chorągiew integruje środowisko specjalnościowe i popularyzuje specjalności w ramach programu “Piąty żywioł: specjalności”.  Jego założeniem jest promocja wykorzystania specjalności w działaniach drużyn. Główne elementy programu to:

 • prowadzenie kalendarza wydarzeń specjalnościowych w chorągwi (zobacz Kalendarz na 2015 rok)
 • promocja oferty specjalnościowej w środowiskach chorągwi,
 • kwartalne spotkania przedstawicieli specjalności,
 • tworzenie dogodnych warunków formalnych do rozwoju środowisk specjalnościowych na terenie chorągwi,
 • prowadzenie zajęć specjalnościowych w ramach kursów metodycznych.

Strona programu: https://www.facebook.com/5zywiol


KOORDYNACJA DZIAŁAŃ SPECJALNOŚCIOWYCH

Pełnomocnik komendanta chorągwi ds. specjalności: hm. Marcin Adamski (marcin@stoleczna.zhp.pl)

 

Może Ci się spodobać...