Środy ze Strategią

Druhny i Druhowie,

W imieniu Komendy i Rady Chorągwi, jako ciała, które zobowiązały się Uchwałą nr 4 Zjazdu Chorągwi przygotować kompletną Strategię Chorągwi, chcielibyśmy zaprosić Was na cykl trzech spotkań konsultacyjnych, które mamy nadzieję domkną pozytywnie strategiczne dyskusje w Chorągwi Stołecznej.

Zaproszenie poniższe w szczególności kierowane jest do stołecznych Komendantów i Komend Hufców, delegatów na Zjazd Chorągwi Stołecznej, ale i wszystkich zainteresowanych poruszaną podczas planowanych spotkań tematyką.

Harmonogram konsultacji przedstawia się jak poniżej:

  • 16 października 2019 – OBSZAR ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE
  • 23 października 2019 – OBSZAR SKUTECZNI WYCHOWAWCZO
  • 30 października 2019 – OBSZAR SPRAWNI W DZIAŁANIU

SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ W GODZINACH 18:00 – 21:30

Tematyka prowadzonych rozmów nawiązuje bezpośrednio do Planu Taktycznego realizacji Strategii ZHP, nie mniej wiemy z pewnością, że musi ona zostać poszerzona o obszary wskazane w Uchwale nr 4 Zjazdu Chorągwi (Praca z Kadrą, Program, Stołeczne Hufce, Finanse i Gospodarka, Integracja, Specjalności oraz Działalność Gospodarcza) oraz te, które powielały się w przeprowadzonych do tej pory dyskusjach strategicznych. (takie jak kwestia budowania tożsamości Chorągwi Stołecznej, ideału instruktorskiego, wychowania obywatelsko-patriotycznego czy ekonomicznego).

Przed każdym spotkaniem doszczegółowieniu ulegnie zakres dyskusji, abyśmy mogli rozmawiać w gronie zainteresowanych i o konkretach – marzeniem jest każdorazowa praca w 2-3 podgrupach, aby wypracowany materiał możliwie jak najpełniej dookreślał stojące przez Komendą Chorągwi i resztą władz i zespołów zadania na najbliżej lata kadencji. Do 4 listopada planujemy opublikować proponowany tekst Uchwały Strategicznej, tak, aby kolejne cztery tygodnie poświęcić na zbieranie uwag i ostatnich korekt treści dokumentu.

Ostatnim akcentem stołecznych prac będzie Zjazd Chorągwi, którego celem ma stać się przyjęcie spójnej Strategii Chorągwi Stołecznej. Termin Zjazdu został ustalony na 1 grudnia bieżącego roku, pierwszy możliwy termin po zjazdach hufców.

Bardzo zależy nam na ożywionej dyskusji w powyższych obszarach, dlatego też prosimy o zarezerwowanie terminów.

Może Ci się spodobać...