Spotkanie instruktorskie

Drodzy Instruktorzy, Drogie Instruktorki,

Zgodnie z zapowiedzią, chcielibyśmy zaprosić Was na spotkanie dotyczące naszej Chorągwi. W tym krótkim liście chcielibyśmy przedstawić Wam jaką mamy koncepcję tego instruktorskiego spotkania, jak możecie się do niego przygotować a przede wszystkim jaki jest cel naszego spotkania.

CEL SPOTKANIA:
Wypracowanie puli pomysłów na funkcjonowanie i poprawę sytuacji Chorągwi w 4 obszarach problemowych.

ADRESACI SPOTKANIA:
Delegaci na Zjazd Chorągwi Stołecznej ZHP, Komendanci i Komendy Hufców, Członkowie Ciał i Zespołów Chorągwianych, Komenda Chorągwi

TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA:
Spotkanie odbędzie się w szkole na terenie dzielnicy Ochota lub Mokotów, 16 listopada o godzinie 17:00. Przewidujemy, że trwać będzie około 4 godzin. Dokładne miejsce spotkania podamy wkrótce.

KONCEPCJA SPOTKANIA i ZGŁOSZENIA:
Chcielibyśmy, aby uczestnicy spotkania wypracowali konkretne pomysły na działania Chorągwi w 4 wymienionych poniżej aspektach problemowych. Każda z grup na początku spotkania wysłucha referatu wstępnego dotyczącego zakresu tematycznego, nad którym będzie pracować.
W celu zapisania się do odpowiedniej grupy tematycznej, prosimy o zgłoszenie się na spotkanie i wybranie najbardziej interesujących tematów do dnia 12.11.2013. Prosimy o wybranie 3 tematów – od najbardziej interesującego.
Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, do którego link otrzymaliście w mailu wraz z tą wiadomością.
13.11.2013 każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie, do której z grup został zakwalifikowany.

TEMATY GRUP PROBLEMOWYCH

GRUPA I
Temat grupy: Identyfikacja i wspólnota w Chorągwi Stołecznej ZHP
Tematy do wypracowania przez grupę:
Jak budować wspólnotę instruktorów w Chorągwi Stołecznej ZHP:

 • Jaka jest tożsamość Chorągwi i na czym można budować wspólnotę
 • Jak budować identyfikację instruktorów z Chorągwią
 • Z kim rozmawiać o problemach Chorągwi i jak wykorzystać wielość poglądów i wizji i przekuć ja na dobro Chorągwi
 • Jak zaangażować instruktorów w działania Chorągwi

 

GRUPA II
Temat grupy: Poprawa sytuacji finansowej Chorągwi Stołecznej ZHP
Tematy do wypracowania przez grupę:
Jak cała Chorągiew może pracować nad poprawą sytuacji ekonomicznej:

 • Jakie, dodatkowe, poza zawartymi w planie naprawczym, są pomysły na poprawę sytuacji finansowej Chorągwi
 • Jak wdrażać plan naprawczy i jak jest w tym rola instruktorów Chorągwi

 

GRUPA III
Temat grupy: Program rozwoju Chorągwi Stołecznej ZHP
Tematy do wypracowania przez grupę:
Jak powinien powstawać program rozwoju Chorągwi i co jest w nim kluczowe:

 • Jak analizować sytuację Chorągwi
 • Jak powinien powstawać program rozwoju Chorągwi, który jest prezentowany na Zjeździe aby identyfikowali się z nim instruktorzy
 • Jaki związek powinny mieć ze sobą: program rozwoju Chorągwi, kierunki pracy Chorągwi oraz plan operacyjny Chorągwi do strategii ZHP
 • Jak są powiązane następujące dokumenty: programy drużyn, programy rozwoju hufców i w końcu program rozwoju Chorągwi. Czy powyższe dokumenty z siebie nawzajem wynikają i jeżeli tak, to w którą stronę takie wynikanie zachodzi.

GRUPA IV
Temat grupy: Rola hufców w Chorągwi Stołecznej ZHP
Tematy do wypracowania przez grupę:
Jaka jest rola hufców w życiu i funkcjonowaniu Chorągwi:

 • Jak odpowiadać powinna Chorągiew na różne potrzeby hufców i jak zarządzać ich oczekiwaniami
 • Jakie potrzeby i obowiązki wynikające z przynależności do Chorągwi mają hufce
 • Rola komendanta hufca w relacji hufiec – Chorągiew
 • Jak powinna wyglądać komunikacja hufce – Chorągiew, Chorągiew – hufce.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Organizatorzy spotkania:

phm. Joanna Nurek

phm. Anna Nowosad

phm. Tomasz Kotecki

Może Ci się spodobać...