#stołecznespecjalności

Nasze motto brzmi:
A
trakcyjny program i profesjonalna służba.
Drużyna w centrum uwagi.

Dzięki harcerskim specjalnościom wygrywamy walkę o uwagę dzieci i młodzieży. Program naszych drużyn przyciąga swoją różnorodnością, nowoczesnością i dostępnością. Oferuje aktywności, które jednym pozwalają na odkrywanie zainteresowań i pasji, a innym na zdobywanie zawodowych kwalifikacji. Program specjalności kierujemy do jednostek harcerskich, a także na zewnątrz organizacji.

5 żywioł identyfikator-01
Od 2014 roku realizujemy program „5 Żywioł: specjalności”. Integrujemy środowisko specjalnościowe i popularyzujemy specjalności w działaniach programowych drużyn. W ramach programu współpracują kluby i drużyny specjalnościowe oraz kadra chorągwi i hufców.
Założenia programu to:
  • informowanie kadry drużyn o ofercie programowej harcerskich specjalności dostępnych w środowiskach Chorągwi Stołecznej ZHP,
  • organizowanie możliwości próbowania form specjalnościowych, w szczególności dla kadry, ale także dla członków drużyn,
  • integrowanie kadry specjalnościowej i wspólna realizacja przedsięwzięć specjalnościowych na polu chorągwi.

W tym miejscu znajdziesz odnośnik do aktualnego kalendarza specjalności.

Kalendarz specjalności na 2019 rok (dostępny po zalogowaniu w domenie zhp.net.pl)

Możesz zgłosić do kalendarza organizowane przez siebie przedsięwzięcie. Skorzystaj z poniższego formularza.

Akademia Specjalności to oferta szkoleń specjalnościowych, realizowanych w naszej chorągwi. Na ofertę składają się formy szkoleniowe organizowane przez inspektoraty chorągwiane czy kluby hufcowe, ale także realizowane przy współpracy kadry różnych specjalności oraz partnerów zewnętrznych. Akademia Specjalności daje także możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach specjalnościowych.

Ofertę szkoleń znajdziesz w zakładce Kalendarz

Inspektorat Wychowania Wodnego. Zespół Pilota
Pilot Chorągwi
hm. Piotr Nasiadko
pilot@stoleczna.zhp.pl

Inspektorat Ratowniczy
Szefowa Inspektoratu
phm. Dorota Jaśkiewicz
ratownicy@stoleczna.zhp.pl


Inspektorat Harcerskiej Służby Zabezpieczenia
Szefowa Inspektoratu
hm. Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska
hsgiz@stoleczna.zhp.pl


Kapituła Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej

przewodniczący Kapituły
hm. Hubert Mika
iso@stoleczna.zhp.pl


Klub Harcerskich Honorowych Dawców Krwi „Stołeczna Kropla Braterstwa”

Szef Klubu
pwd. Piotr Głuszek
kropla.braterstwa@stoleczna.zhp.pl
http://www.stoleczna.zhp.pl/klub-hhdk