Skautowy projekt w lipcu. Czekamy na zgłoszenia

Drużyny EEDF z Montpellier (Francja) pragnie nawiązać kontakt z harcerzami w celu zrealizowania w lipcu 2015 roku wspólnego przedsięwzięcia. Planowane jest złożenie wniosku o grant do programu Erasmus+ dlatego też skauci proszą o kontakt jak najszybciej – jako ostateczny termin proponują 20 stycznia. Jeśli do tego czasu znajdą drużynę partnerską, złożenie projektu do Erasmusa będzie możliwe.

Ogólny temat: obywatelstwo europejskie, wymiana międzykulturowa. Oferta dotyczy maksymalnie 10-osobowej grupy harcerek/harcerzy starszych w wieku 13-16 lat.

W tym samym czasie dwie inne grupy skautów EEDF zrealizują wspólny program ze skautami z Włoch i Maroka, i na koniec wszyscy się spotkają. W załączniku jest więcej informacji. Jest tam również adres do korespondencji, jednak zachęcam do kontaktowania się z liderem grupy – oto jego dane: Jonathan Atteia jonathan.atteia@gmail.com

Zainteresowane środowiska mogą się kontaktować ze mną lub bezpośrednio z Jonathanem (zwłaszcza jeśli przed podjęciem decyzji mają  pytania, chcą coś uzgodnić czy sprawdzić). Zdecydowanie proszę o poinformowanie mnie, jeśli ktoś się zdecyduje.

appel à partenaires.pdf

hm. Ewa Lachiewicz-Walińska

kierowniczka Wydziału Zagranicznego GK ZHP

Może Ci się spodobać...