Seminarium Juliette Low

Czym jest Seminarium Juliette Low?

Seminarium Juliette Low (ang. Juliette Low Seminar; JLS) to jedno z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń organizowanych przez WAGGGS. To seminarium kształceniowe, którego celem jest przede wszystkim inspirowanie młodych liderek i liderów oraz podnoszenie ich liderskich umiejętności.

Głównym założeniem Seminarium Juliette Low jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do bycia liderami zmian w swoich społecznościach lokalnych. Udział w seminarium ma pomóc w przełamywaniu barier i inspirowaniu do podejmowania działań na rzecz lokalnej wspólnoty, ze szczególnym uwzględnieniem roli człowieka w kształtowaniu współczesnego świata. 

Seminarium Juliette Low to dwuetapowy program edukacyjny, wpisujący się w założenia edukacji nieformalnej. Przy wykorzystaniu metody skautowej, ze szczególnym naciskiem na indywidualny rozwój oraz działanie w małych grupach, JLS pomaga zdobyć tak ważne dla skautowego wychowania doświadczenia, jak współpraca z lokalną społecznością, pokonywanie własnych słabości, poznawanie miejscowej kultury i przyrody czy wreszcie stawianie sobie wyzwań. 

Seminarium skupiać się będzie wokoło tematów takich jak:

– odkrywanie w sobie potencjału liderskiego, praca nad sobą, rozpoznawanie i przezwyciężanie barier związanych z poczuciem własnej wartości, płcią, otoczeniem, które wpływają na nasze bycie liderem i liderką

– poznawanie oraz odkrywanie sposobów wykorzystywania i pracy nad umiejętnościami liderskimi w oparciu o nowy model liderski WAGGGS 

stawanie się światozmieniaczem, inicjatorem zmian w świecie, instruktorką i instruktorem gotowym do rozpoznawania potrzeb świata i społeczności oraz stawiania im czoła, przygotowanie do przeprowadzenia projektu w lokalnym środowisku harcerskim.

JLS w 2019 roku – wyjątkowy model międzynarodowego wydarzenia.

W tym roku po raz pierwszy Seminarium Juliette Low zmienia swoją formułę. Wydarzenie jednocześnie odbywać się będzie w 20 lokalizacjach na całym świecie, w tym także w Polsce. Dzięki temu programem objętych zostanie 1000 uczestniczek i uczestników w wieku 20-30 lat, z których każdy po powrocie do domu, będzie mieć za zadanie przekazać zdobytą podczas seminarium wiedzę stu kolejnym osobom. 

Seminarium Juliette Low odbywać się będzie w terminie 14-20 listopada 2019 roku, jednocześnie w 20 miejscach na świecie.
Zgłoszenia są otwarte do 10 lutego 2019 r.

Realizowanie programu JLS w wielu miejscach w tym samym czasie pozwoli na wykorzystanie nowych technologii w celu wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami. Wydarzenie odbywać się będzie we wszystkich oficjalnych językach WAGGGS (angielski, arabski, francuski, hiszpański, a także suahili i mandaryński, w zależności od lokalizacji).

Juliette Low Seminar to z pewnością doświadczenie, które pozostaje w pamięci na dłużej. To także okazja do zdobycia ważnych umiejętności i kompetencji, ale przede wszystkim do nawiązania przyjaźni i poczucia niesamowitej energii, jaka towarzyszy wszystkim spotkaniom skautek i skautów!

Informacje o zgłoszeniach [PL]
Więcej o JLS [ANG]
Oficjalna strona JLS [ANG]

Może Ci się spodobać...