Rozwój na poziomie europejskim. The Academy 2014

Główna Kwatera ZHP zaprasza instruktorki i instruktorów do udziału w imieniu ZHP w wydarzeniu kształceniowym regionów europejskich WOSM i WAGGGS pod nazwą The Academy, które odbędzie się w Belgradzie (Serbia) w dniach 4-9 listopada 2014. Oferta tegorocznej Akademii składa się z sesji kształceniowych podporządkowanych trzem ścieżkom tematycznym: strategia i zarządzanie, edukacja i kształcenie, komunikacja.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

− minimum stopień phm.,

− swobodne porozumiewanie się w języku angielskim,

− doświadczenie we współpracy międzynarodowej (skautowej),

− pełnienie funkcji na szczeblu Głównej Kwatery lub na szczeblu chorągwi z zamiarem poszerzenia swoich kompetencji i przygotowania się do pełnienia zadań „wyżej”,

− zainteresowanie programem Akademii i gotowość do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniu od początku do końca (mimo że regulamin The Academy przewiduje możliwość skrócenia udziału do wybranych dni kształceniowych) oraz promowanie dorobku i zamierzeń ZHP,

− gotowość do złożenia pisemnego sprawozdania i służenia organizacji wiedzą i doświadczeniem zdobytymi podczas Akademii.

Zgłoszenia – do środy 15 października (godz. 10:00) na karcie zgłoszeniowej wg załączonego wzoru.  

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi. Spośród kandydatów zostaną wybrane dwie osoby. Uczestnicy sami organizują sobie podróż i rozliczają się z GK ZHP na podstawie faktur i biletów/kart pokładowych. GK ZHP pokrywa także pełny koszt wpisowego. Koszty przygotowań do wieczoru międzynarodowego oraz ubezpieczenia pokrywają uczestnicy.

Program Akademii rozpoczyna się we wtorek o 18:00, kończy w sobotę wieczorem, wyjazdy uczestników – w niedzielę, dla chętnych w niedzielę przewidziano wycieczki.

Program: http://academy.europak-online.net/wp-content/uploads/2014/09/Draft-Program-The-Academy-23-9-14.pdf

Informacje: http://academy.europak-online.

 

Czekam na zgłoszenia.

hm. Ewa Lachiewicz-Walińska

kierowniczka Wydziału Zagranicznego

wza@zhp.pl, tel. 601 888 817, 22 339 06 39

<image001.gif> The Academy_karta zgloszeniowa.doc (81.9 kB)

Może Ci się spodobać...