Rozkaz L.14/2013

Link do rozkazu

Komendant Chorągwi Stołecznej ZHP
im. Bohaterów Warszawy

Warszawa, 15.09.2013 r.

R O Z K A Z L. 14 / 2013

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zgodnie z paragrafem 33 ust. 3 Statutu ZHP, w związku z Uchwałą Komendy

Chorągwi Stołecznej ZHP nr 36 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Hufca ZHP Warszawa Wawer z siedzibą w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, zwołuję Zjazd Nadzwyczajny celem wyboru władz statutowych hufca oraz przyjęcia programu rozwoju hufca.

1.2. Zjazd odbędzie się w dniu 13 października 2013 roku o godzinie 15.00.

1.3. W zjeździe z głosem decydującym uczestniczą:

LP NAZWISKO  IMIĘ  STOPIEŃ FUNKCJA  INSTRUKTORSKA
1 ANDRZEJCZYK  Zuzanna   Drużynowa 306 WGZ
2 CZERANOWSKA Olga  Pwd. Drużynowa 144 WGZ
3 FLORIAŃCZYK  Agnieszka  Pwd. Zastępca komendanta szczepu Wawer
4 JABŁOŃSKA  Justyna  Pwd. Drużynowa 141WDH
5 JANOWSKA  Paulina  Pwd. Komendant szczepu Wawer
6 KANARKOWSKI  Dawid  Phm. Instruktor szczepu Wawer
7 KANARKOWSKI  Krzysztof Pwd. Drużynowy 143 WDH
8 KAŹMIERCZAK  Justyna  Phm. Szef wyszkolenia HKR Wawer
9 KOZIOŁ  Magdalena    Szef HKR Wawer
10 KRASSOWSKI  Michał  Pwd. Drużynowy 142 WDH
11 NAROJCZYK  Zuzanna    Drużynowa 143 WGZ
12 OSIAK Joanna    Drużynowa 147 WDH
13 OSIECKA  Alicja    Drużynowa 147 WGZ
14 PANUFNIK  Krzysztof  Pwd. Zastępca komendanta szczepu Wawer
15 PISAREK  Marta Pwd. Drużynowa 141 WGZ
16 PRZYBYSZ  Magdalena  Phm. Drużynowa 28 WDH
17 SOBCZYŃSKI  Andrzej    Drużynowy 144 WDH
18 ŚWIĄTEK  Katarzyna Phm. Przewodnicząca KSW szczepu Wawer
19 ŚWIDERSKI  Marcin  Pwd. Drużynowy 147WDH
20 SZERYŃSKA Aleksandra Pwd. Drużynowa 144 WDW
21 ZAWISZA Karolina    Drużynowa 144 WGZ

1.4. Zwołuję Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Wołomin w celu wyboru komendanta i komendy hufca

1.5. Zjazd odbędzie się w dniu 13 października o godzinie 10.00

1.6. W Zjeździe z głosem decydującym uczestniczą:

  NAZWISKO  IMIĘ  STOPIEŃ  FUNKCJA INSTRUKTORSKA
1 JAGIEŁO Monika  Pwd. Skarbnik Hufca
2 CHACIŃSKI Szymon  Phm. Członek Komendy hufca
3 SITEK  Jerzy  Hm. Przewodniczący KSI
4 GADOMSKI  Tomasz  Phm. Komendant Szczepu
5 GASIK  Katarzyna Pwd. Drużynowa
6 GOŁASZEWSKI Karol  Pwd. Członek Komendy Hufca
7 KRUPA  Norbert  Phm.  Pełnomocnik Komendanta Chorągwi do spraw Hufca Wołomin
8 GOSTOMSKI Marcin  Pwd. Opiekun drużyny
9 RYTEL  Rafał    Opiekun drużyny
10 MISZKURKA  Tomasz  Pwd. Członek Komendy Hufca
11 NOWOSIELSKI  Adrian  Phm. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca
12 SYSKA  Mikołaj    Drużynowy
13 KSIĄŻEK  Robert  Pwd. Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego
14 NOWAKOWSKA  Ewelina    Drużynowa
15 TROJANOWSKI  Roland Pwd. Członek Komisji Rewizyjnej Hufca
16 ŻURAWSKI  Sebastian  Phm. Opiekun drużyny
17 BONIECKI  Łukasz  Pwd. Drużynowy
18 BARTECKI  Przemysław  Pwd. Członek komendy hufca
19 BIELECKI  Marcin   Drużynowy
20 MALINOWSKA  Marta    Opiekun drużyny
21 GONDEK Dominika    Drużynowa
22 CIECIERSKA  Adrianna    Drużynowa
23 CENDER  Monika   Drużynowa
24 NALAZEK  Piotr    Przewodniczący HKR
25 NAJBERG  Krzysztof  Phm. Członek KSI
26 FRĄCKIEWICZ  Anna    Drużynowa
27 TRZECIAK Adrianna    Drużynowa
28 PIOTROWSKA Klaudia    Drużynowa
29 WÓJCIK Agnieszka    Drużynowa
30 KALISIAK  Aleksander    Drużynowy
31 DARDZIŃSKA  Agnieszka  Phm. Członkini Komisji Rewizyjnej Hufca
32 JASTRZĘBSKA  Karolina    Drużynowa
33 KAROLEWSKI  Łukasz   Opiekun drużyny
34 TOMCZAK  Radosław    Opiekun drużyny
35 MARKOWSKI  Hubert   Drużynowy
36 MUSZELIK  Jacek    Gospodarz hufca
37 SPINEK  Natalia    Drużynowa

3. Chorągiew

3.3. Zwolnienia

3.3.1. Zwalniam hm. Magdalenę DĄBROWSKĄ z funkcji Szefa Zespołu Kadry Kształcącej.

3.3.2. Zwalniam hm. Bartosza KOWALEWSKIGO z funkcji Komendanta Ośrodka Szkolenia Wolontariuszy DĄBROWA.

3.4. Mianowania na funkcje

3.4.1. Mianuję hm. Sławomira POSTKA na funkcję Szefa Zespołu Kadry Kształcącej (SOKK 497/2011).

Czuwaj!          
/-/ hm. Paulina GAJOWNIK

Może Ci się spodobać...