Przesłanie na 100-lecie

W imieniu Komisji Historycznej przekazujemy garść refleksji na 100-lecie ZHP i 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Druhny i Druhowie!

W 100 – lecie NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI ZAPRASZAMY DO REFLEKSJI…

Bardzo ważna rocznica

Sto lat temu miały miejsce dwa bardzo ważne wydarzenia. Jeden z nich dotyczył wszystkich nas, którzy mieszkali na polskich ziemiach – po 123 latach odrodziła się wolna Ojczyzna – Polska, którą nazywamy także II Rzeczpospolitą. Drugie wydarzenie dotyczyło tylko części polskiego społeczeństwa, szczególnie młodszej jego części – organizacje skautowe/harcerskie, które powstały na terenach zaborów, postanowiły połączyć się w jeden Związek Harcerstwa Polskiego.

I od tego czasu losy Polski i naszej organizacji są z sobą ściśle powiązane. Harcerze biorą udział w walce z bolszewikami w roku 1920, wychowują pokolenia młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym, walczą z hitlerowcami, odbudowują Polskę po tragedii II wojny światowej, w latach PRL-u pełnią harcerską służbę w Bieszczadach i Fromborku, a także są ważnymi sojusznikami szkoły w Polsce Ludowej, współcześnie, zanim Polska weszła do Unii Europejskiej, stają się częścią światowego skautingu.

My, harcerki i harcerze odzwierciedlamy wszystko to, co dobrego i złego działo się w naszym społeczeństwie i z naszym społeczeństwem. A historia jest nauczycielką życia. Dlatego warto, dlatego trzeba znać i rozumieć historię Polski i historię ZHP. Dużo wiedzieć o tych, którzy Polskę budowali i którzy za Polskę oddawali życie. Wzorować się na nich, być takimi, jak oni.

Dla naszych poprzedników ważne były słowa: patriotyzm, służba, braterstwo. I cechy te są nadal dla nas ważne. Pamiętajmy o tym, gdy mówimy o ostatnich stu latach Rzeczpospolitej Polskiej i Związku Harcerstwa Polskiego. Bo przed nami kolejne lata. I oby były to lata sukcesów – naszej Ojczyzny i naszego ZHP.

Czuwaj! 

Komisja Historyczna

Chorągwi Stołecznej ZHP

Bohaterów Warszawy
 

Może Ci się spodobać...