Projekty kluczowe

Nadanie wysokiego priorytetu wybranym działaniom ma podkreślić ich znaczenie dla rozwoju chorągwi. Projekty kluczowe są działaniami złożonymi i nastawionymi na efekty długofalowe. Mają charakter strategiczny, bo z założenia mają istotnie wpływać na podwyższanie jakości działania chorągwi. Zachęcamy do zapoznania się z projektami kluczowymi i do zaangażowania w ich realizację. 

 

Lp. Nazwa projektu Obszar Krótki opis Cel strategiczny Osoba odpowiedzialna Termin realizacji

1

Budżet zadaniowy 2013 i 2014

Finanse

Celem projektu jest stworzenie przejrzystego i czytelnego budżetu chorągwi, który pozwoli precyzyjnie określać źródła i wielkość przychodów i kosztów.

Jawność i czytelność finansów

phm. Sylwia Chwedorczuk

X/XI 2013

2

Plan naprawczy sytuacji finansowo-gospodarczej

Finanse, gospodarka

Celem działania jest powstanie planu działań, które doprowadzą do redukcji istniejącego zadłużenia zewnętrznego i wewnętrznego chorągwi.

Jawność i czytelność finansów

hm. Paulina Gajownik

X 2013

3

Szkoła Instruktorska Chorągwi Stołecznej ZHP

Kształcenie

Celem projektu jest powołanie chorągwianej szkoły instruktorskiej z mocnym zapleczem kadrowym

 

hm. Magdalena Dąbrowska

XI 2013

4

70. rocznica Powstania Warszawskiego

Program

Projekt we współpracy czterech lokalnych organizacji harcerskich oraz urzędu miasta Warszawy. Jego celem jest zintegrowana i perfekcyjna organizacja obchodów oraz integracja drużyn wokół zadania.

 

hm. Paulina Gajownik

X 2014

5

Motywowanie kadry w Chorągwi Stołecznej ZHP

Praca z kadrą

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie w całej chorągwi standardów motywowania kadry, które określą zadania poszczególnych komend (chorągwi i hufców) w tym zakresie.

Motywowanie i promowanie kadry ZHP

hm. Marcin Adamski

I 2014

6

Chorągiew Stołeczna ZHP 2018

Program

Celem projektu jest szeroka konsultacja programu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018. Efektem ma być projekt dokumentu przedłożony na zjazd chorągwi w 2014 roku.

 

phm. Adam Kubiaczyk

X 2014

Może Ci się spodobać...