Praca z krwiodawstwem w każdej drużynie!

W najbliższy czwartek, na odprawie komendantów hufców, zostanie zaprezentowany materiał do pracy metodyczno-programowej z krwiodawstwem i krwiolecznictwem. Przedstawiciele komend hufców otrzymają egzemplarze publikacji do rozdysponowania w swoich środowiskach. W ramach programu „5żywioł” promujemy pracę z krwiodawstwem i krwiolecznictwem w każdej drużynie. Jak bardzo potrzebne są: wiedza, społeczna wrażliwość, otwarcie na potrzeby, a ponad wszystko jak potrzebna jest sama krew – wiemy wszyscy. Co jakiś czas krwi potrzebują także członkowie naszej organizacji. Ta potrzeba nie zna granic, ale pomaganie także! I to jest ważne, na tym można budować także program wychowawczy.

Publikacja „Stołeczna Kropla Braterstwa” jest zbiorem materiałów zebranych z różnych źródeł. To najbardziej aktualna, wybrana wiedza z zakresu krwiodawstwa, krwiolecznictwa, dawstwa szpiku i organów. Do tego, w materiale znalazły się także karty na sprawności dla wszystkich metodyk, odznaki czy projekt starszoharcerski – do łatwego wykorzystania w pracy z podopiecznymi. Publikacja „Stołeczna Kropla Braterstwa” powstała w ramach projektu „Bądź gotów! Edukacja dla bezpieczeństwa”. To tylko jeden z elementów promowania tego obszaru w naszej chorągwi. Organizujemy także szkolenia w instytucjach państwowej służby krwi, a w kilkunastu stołecznych szkołach drużyny biorące udział w projekcie „Bądź gotów!” będą promować wiedzę na temat krwiodawstwa. Także w tym roku zamierzamy uruchomić oficjalnie działanie stołecznego, harcerskiego klubu honorowych dawców krwi.

Publikacja w lutym dostępna będzie w wersji PDF.

Osoby zainteresowane działaniami z obszaru krwiodawstwa prosimy o kontakt pod adresem 5zywiol@stoleczna.zhp.pl lub badz.gotow@stoleczna.zhp.pl

Może Ci się spodobać...