Praca z kadrą

W czerwcu 2010 roku Rada Naczelna zatwierdziła „System pracy z kadrą w ZHP” jako nadrzędny dokument standaryzujący i organizujący pracę z kadrą w organizacji. Komendy powinny wprowadzać w życie założenia systemu w formie tzw. planów wdrożeniowych. 

W naszej chorągwi założenia nowego systemu wdrażamy przede wszystkim w formie:

  • chorągwianych zbiórek instruktorów ds. pracy z kadrą (więcej),
  • standardów działania komend (więcej),
  • poradnictwa i dobrych praktyk.

Dowiedz się więcej. Pobierz dokument „Plan wdrożeniowy Systemu pracy z kadrą w ZHP w Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2013”.

Podstrona ta przeznaczona jest przede wszystkim dla członków komend hufców oraz instruktorów ds. pracy z kadrą. Szczegółowe treści znajdują się w menu po prawej stronie. Zapraszam!

hm. Marcin Adamski

Członek komendy chorągwi ds. programu i pracy z kadrą

 

 

Może Ci się spodobać...