Pożegnanie hm. Włodzimierza Kosmali

W dniu 30 kwietnia 2019 roku odszedł zasłużony specjalista kształcenia  i doskonalenia kadr, instruktor związany z harcerstwem w czasach szczególnie trudnych i wymagających niezwykłej rzetelności i oddania

DRUH

Włodzimierz Kosmala

(1931 – 2019)

harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego

Rozpoczynał swoją działalność w Lubelskiej Chorągwi Harcerzy na trenie Hufca Puławy, w latach powojennych, od pierwszych dni podejmując wysiłki dla reaktywowania Związku, a później  ocalenia wartości harcerskich w trudnych czasach przemian ustrojowych, angażując się w pracę Organizacji Harcerskiej Związku Młodzieży Polskiej i Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej. Od pierwszych dni po przełomie październikowym pełnił obowiązki komendanta Chorągwi Stołecznej Harcerstwa, inicjując kształcenie kadry instruktorskiej na wszystkich szczeblach organizacji jako członek władz naczelnych oraz komendant Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie i Centralnego Ośrodka Kształcenia Kadr w Warszawie. W latach 1967–1990 był kierownikiem działu i głównym specjalistą w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych. Ma zasłużone miejsce we wprowadzaniu nowoczesnych metod kształcenia instruktorów. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

Pożegnanie Zmarłego mszą świętą żałobną odbędzie się 7 maja (wtorek), o godz. 13.30, w kościele św. Dominika, przy ul. Dominikańskiej 2 w Warszawie. Pogrzeb Zmarłego będzie miał miejsce na Cmentarzu Komunalnym w Będzinie, przy ul. 27 stycznia w środę, 8 maja, o godz. 14.00 .

Cześć Jego pamięci!

Może Ci się spodobać...