Po piątej zbiórce Rady Naczelnej

W miniony weekend (24-26.04.2015 r.) w Perkozie odbyło się piąte zebranie Rady Naczelnej w tej kadencji. To było bardzo  intensywne i owocne spotkanie. Pracowaliśmy zarówno podczas obrad plenarnych, jak i kilku posiedzeń komisji Rady Naczelnej. Pod tym adresem znajdują się wszystkie podjęte uchwały: http://dokumenty.zhp.pl, a poniżej omówienie spotkania.

Tradycyjnie już w piątkowy wieczór spotkaliśmy się przy kominku w Kręgu Rady, aby podzielić się informacjami o tym,  jakie działania realizowały komisje i poszczególni członkowie Rady Naczelnej w okresie od stycznia, kiedy spotkaliśmy się w Warszawie. Rozmawialiśmy o tym, co z planów RN udało się od tego czasu zrealizować i o tym, jakie działania są niezbędne po kwietniowym posiedzeniu. 
Podsumowaliśmy cykl konferencji o Prawie Harcerskim, których organizatorem była Rada Naczelna. Wiceprzewodnicząca hm. Jolanta Kreczmańska  zdała relację z przygotowań do  konferencji „Miejsce Boga w Harcerstwie” organizowanej przez RN w Częstochowie 16 maja. podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki ZHP na Jasną Górę. Członkowie Rady Naczelnej włączają się intensywnie w promocję pielgrzymki w swoich środowiskach i zachęcają instruktorów do udziału w konferencji. Udział wybitnych osobowości z pewnością zapewni wysoki poziom dyskusji na ten trudny temat. Chcemy, by w ten sposób Rada Naczelna została inicjatorem działań  wspierających rozwój duchowy w naszej organizacji.

Podczas kominka jeszcze raz powróciliśmy do pierwszego spotkania RN, na którym określiliśmy wyzwania stojące przed RN w tej kadencji. Z pokorą analizowaliśmy, czy wszyscy wywiązujemy się  ze swoich obowiązków w odpowiedni sposób. Jesteśmy przekonani, że członkowie RN powinni być wzorem odpowiedzialności  i z dużą powagą podchodzić do służby, którą pełnią w tym gronie dla całej organizacji.

Podczas obrad plenarnych Rada Naczelna:

 • przyjęła do swojego grona nowych członków: hm Agnieszkę Czajkowską-Wróbel z Chorągwi Dolnośląskiej oraz hm. Wojciecha Mokwę z Chorągwi Gdańskiej w miejsce hm. Zbigniewa Skupińskiego i hm. Artura Glebki, którzy od jesiennych zjazdów  chorągwi pełnią funkcję komendantów chorągwi.
 • przyjęła uchwałę w sprawie terminarza zjazdów Hufców – zgodnie z życzeniem środowisk zjazdy będą mogły się odbywać od teraz do 30 listopada 2015 r.
 • gorącą dyskusję wywołał projekt uchwały w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo w ZHP.  Przyjęto zasadę, iż powracający do ZHP instruktorzy powinni uzyskiwać potwierdzenie faktu posiadania stopnia a nie weryfikować stopień – takie podejście jest zgodne z duchem uchwał ostatniego Zjazdu ZHP, w których zapraszamy byłych instruktorów do ponownej działalności w ZHP.
  Rada uznała też, że instruktorzy, którzy do 1989 roku zostali usunięci z ZHP za kultywowanie wartości harcerskich, jeśli tylko wyrażą taką wolę, mogą powrócić  z poszanowaniem stopni i odznak, które posiadali w momencie wykluczenia z ZHP.
 • RN przyjęła sprawozdanie zespołu  ds. metodycznych, w trakcie dyskusji zarekomendowano dalsze prace nad przygotowanym projektemzgodnie z przyjętym harmonogramem. Od września 2014 r. wybrane drużyny  rozpoczną pilotażowo wdrażanie nowych propozycji. Dopiero po zakończeniu pilotażu i rzetelnym sprawdzeniu, czy zaproponowane zmiany metodyczne  są skuteczne w działaniach wychowawczych, zostaną przyjęte ostateczne zmiany.
 • Sporo emocji wzbudziła uchwała RN o ocenie działalności  Głównej Kwatery ZHP za 2014 . Podczas dyskusji członkowie Rady zdecydowali, że jednym z obiektywnych kryteriów będzie stwierdzenie, czy GK ZHP zrealizowała w 2014 r. planowane na ten czas uchwały Zjazdu oraz Rady Naczelnej.
  W swojej uchwale RN zwróciła uwagę  na te działania, które jej zdaniem w szczególnie pozytywny sposób wpłynęły na funkcjonowanie ZHP w 2014 r. Wśród nich znalazły się elementy kształcenia, jak prace Centralnej Szkoły Instruktorskiej obejmujące systematyczne zbiórki z instruktorami chorągwi odpowiedzialnymi za pracę z kadrą, Projekt Lider+, kursy harcmistrzowskie COGITO czy projekt PR LAB.
  Negatywnie oceniono niezrealizowanie w terminie niektórych uchwał ostatniego Zjazdu oraz Rady Naczelnej.

W swojej ocenie RN wyraziła też zastrzeżenia do działań, które w odczuciu członków Rady  są realizowane niewystarczająco i wymagają poważnej debaty i jasnego określenia priorytetów – do takich zagadnień zaliczono  realizację wdrożenia systemu pracy z kadrą oraz budowanie wizerunku ZHP .

Po  gorącej dyskusji przyjęto też założenia projektu programu pozyskiwania dorosłej kadry ZHP 35 +, który poddany zostanie  intensywnym konsultacjom. Proces konsultacji chcemy zamknąć do końca maja, aby z końcem czerwca przyjąć ostateczną wersję programu. Program zostanie  zaprezentowany podczas tegorocznego Zlotu Kadry, a środowiska harcerskie będą mogły rozpocząć jego wdrażanie w roku harcerskim 2015/2016. 

RN wysłuchała też wstępnej informacji o pracach zespołu eksperckiego w sprawie funkcjonowania struktury – dyskusja i  przyjęcie rekomendacji zostało  przeniesione na wrzesień 2015 r.

Wiceprzewodniczący ZHP hm. Marian Antonik złożył wniosek, aby przewodniczący  ZHP powołał zespół ds. zasad finansowania władz  oraz składki członkowskiej, w którym  powinni się znaleźć przedstawiciele komendantów chorągwi, hufców  oraz wszystkich władz naczelnych. Należy dążyć do
tego, aby wypracować spójną koncepcję  dotyczącą wysokości  podstawowej składki członkowskiej.

hm. Marian Antonik
wiceprzewodniczący ZHP

Może Ci się spodobać...