Plany operacyjne do strategii ZHP

W 2012 roku po raz pierwszy komendy chorągwi i hufców tworzyły roczne plany operacyjne do aktualnej Strategii ZHP. Planowanie operacyjne jest corocznym zadaniem każdej komendy. Poniżej znaleźć można wiadomości przydatne w planowaniu operacyjnym.

Strategia ZHP 2012-2017

Plan operacyjny Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2013

Wiosną 2013 roku odbyło się kilka spotkań z komendami hufców celem omówienia realizacji planów operacyjnych (Hufce: Centrum, Wola, Piastów). Jesienią 2013 roku odbyły się warsztaty z planowania operacyjnego, w których wzięły udział reprezentacje 13 hufców. 

 


PLANY NA ROK 2014

Plan operacyjny Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2014

Termin składania do chorągwi hufcowych planów operacyjnych na 2014 rok to 30 listopada 2013 r.  Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej na dole strony instrukcji oraz materiałach dodatkowych. 

Plany operacyjne na 2014 przyjęte przez hufce

 

Może Ci się spodobać...