phm. Paweł Pietrzak

Funkcja: Redaktor miesięcznika “Instruktor”,

Pełnomocnik ds. Ewidencji ZHP

Przebieg służby

Moja harcerska przygoda rozpoczęła się w 1995 r. na „harcerskim” obozie dla cywili. Rok później pojechałem już na prawdziwy obóz ze środowiskiem, z którym cały czas jestem związany. Prowadziłem w nim drużynę harcerską, tworzyłem drużynę wędrowniczą, która nie przetrwała próby czasu, a obecnie jestem drużynowym 197 WDS „Pogromcy Heffalumpów i Wuzzli”.

Staram się pełnić służbę na różnych szczeblach struktury ZHP. W hufcu Warszawa-Wola jestem sekretarzem Zespołu Kadry Kształcącej oraz szefem Harcerskiej Służby Informacyjnej, z której jestem bardzo dumny. W chorągwi pełnię funkcję administratora lokalnego systemu Ewidencja ZHP oraz redaguję “Instruktora”.

Życiowo

Ukończyłem europeistykę (WDiNP UW), rachunkowość (INE PAN) oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Jestem urzędnikiem mianowanym służby cywilnej, a obecnie pracuję w Biurze Kontroli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie lubię stać w miejscu, więc w wolnym czasie czytam lub planuję moje kolejne działania.

Moje instruktorskie/ harcerskie przesłanie (credo)

Harcerz chce wiedzieć więcej niż wie, umieć więcej niż umie. (Czwarty punkt Prawa Harcerskiego w latach 1964-1990)

Może Ci się spodobać...