phm. Paulina Marzęcka

Funkcja: Redaktor miesięcznika “Instruktor”

Przebieg służby

Jestem harcerką od 2005 r. Pojechałam wówczas na obóz Hufca ZHP Celestynów i złożyłam Przyrzeczenie Harcerskie, następnie – niedługo po powrocie wraz z koleżanką założyłam 14 Sobieńską Drużynę Harcerską “Stacyjka” im. Macieja Bittnera. W latach 2008-2012 pełniłam funkcję drużynowej i wychowywałam następców, dzięki czemu z prowadzonej przeze mnie drużyny wyłoniły się trzy kolejne. Po oddaniu drużyny objęłam funkcję instruktora Hufca ZHP Celestynów ds. kształcenia, doprowadziłam do powołania hufcowej kapituły stopni wędrowniczych oraz wstąpiłam w szeregi zespołu redakcyjnego miesięcznika Chorągwi Stołecznej “Instruktor”.

Życiowo

Jestem studentką pięknego kierunku – historia sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczególnie fascynuje mnie historia architektury. Swoje zainteresowania naukowe łaczę z pasją – turystyką, często podróżuję po Polsce i zwiedzam jej najciekawsze zakątki. Mój cel na najbliższe lata to zdobycie Korony Gór Polski. Lubię aktorstwo, teatr, literaturę z inteligentnym żartem. Za jedno z największych życiowych wyzwań uważam małżeństwo i założenie rodziny. 

Moje instruktorskie/ harcerskie przesłanie (credo)

Pełna podziwu dla urody i złożoności naszego ojczystego języka, którego znajomość mam okazję szlifować dokonując korekty wszelkich nadsyłanych do “Instruktora” artykułów, zacytuję Mikołaja Reja z Nagłowic herbu Oksza: “A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. 

Może Ci się spodobać...