phm. ks.Rafał Łaskawski

Funkcja: Kapelan Chorągwi

Rozkaz i data powołania: L 17/2012 11.12.2012

Kariera harcerska

Pochodzę z Chorągwi Kieleckiej. W harcerstwie od 8 klasy podstawówki. Wciągnęła mnie gra na gitarze. Potem obóz, Przyrzeczenie, Zobowiązanie. Po wstąpieniu do seminarium duchownego w Warszawie byłem szefem Kleryckiego Kręgu Harcerskiego. Potem członek Komendy Hufca W-wa Centrum, szef ZWDiR GK ZHP a obecnie szczęśliwy Kapelan Stołecznej.

Życiowo

Jestem księdzem katolickim. Na co dzień odprawiam Msze, spowiadam, uczę religii w szkole, spotykam ciekawych ludzi “po kolędzie”. Wolnych chwil nie mam, bo mój kalendarz jest pełny wyjazdów harcerskich i nie tylko.

Moje instruktorskie/ harcerskie przesłanie (credo)

Moim zdaniem harcerstwo to STYL ŻYCIA: obecność dla drugiego, gotowość do służby i radość życia. To żywa Ewangelia.

Może Ci się spodobać...