Partnerzy

Działania Chorągwi Stołecznej ZHP są współfinansowane w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 prowadzonego przez Narodowy Instytut Wolności.

https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-wsparcia-harcerstwa/

Harcerska Akcja Letnia Chorągwi Stołecznej ZHP jest współfinansowana przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy w ramach otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży  „Lato poza Miastem 2019”.

http://www.um.warszawa.pl/

Współpraca z Fundacją Maraton Warszawski obejmuje wsparcie Fundacji w organizacji corocznego Maratonu Warszawskiego w zakresie zabezpieczenia przedmedycznego.

http://pzumaratonwarszawski.com/

Porozumienie z Muzeum Niepodległości dotyczy organizacji cyklu zajęć edukacyjnych dla harcerzy na terenie muzeum “Wokół Pawiaka”. Projekt koordynuje Chorągiew Stołeczna ZHP.

http://muzeum-niepodleglosci.pl/

Chorągiew Stołeczna podpisała porozumienie o współpracy z Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Ma ono na celu wzajemne wspieranie się w przedsięwzięciach edukacyjnych związanych z Powstaniem Warszawskim, Polskim Państwem Podziemnym i Armią Krajową, a także tworzenie programów i przedsięwzięć adresowanych do uczniów szkół podstawowych i średnich, zastępów, drużyn, hufców.

https://armiakrajowa.org.pl

Stowarzyszenie Dobra Wola OPP oraz Chorągiew Stołeczna współpracują przy projekcie “Przez Pasje do świata” – organizacja cyklu spotkań dla rodzin z autystycznymi dziećmi, szkolenia dla rodziców, animatorów i osób pracujących z autystycznymi dziećmi, obóz harcersko – sportowy.

http://dobrawola.org.pl/

Niewidzialne Dzieci to część Stowarzyszenia Dobra Wola OPP. Jest to inicjatywa organizująca spotkania rodzin z autystycznymi dziećmi i współpracuje przy projekcie “Przez pasje do świata”.

https://niewidzialnedzieci.pl/

Współpraca z Fundacją Orszaku Trzech Króli obejmuje współorganizację i udział harcerzy w Orszaku Trzech Króli.

http://orszak.org/