PARTIZIPATION in Europa! PARTICIPATION in Europe!

6-osobowy patrol (1 pełnoletni instruktor plus 5 osób w wieku 16-25 lat) może pojechać do Niemiec na EUROPALAGER 2015 “Partizipation in Europa!” w dniach od 30 kwietnia do 4 maja za darmo. Zgłoszenia do 15 stycznia.

 

Organizatorem European Camp jest niemiecki związek skautów i skautek BdP. W spotkaniu weźmie udział 120 skautek i skautów z różnych krajów. Każdy zaproszony kraj przysyła 6-osobową reprezentację. Jej członkowie powinni być gotowi do rozmawiania z  politykami, eksplorowania różnych miejsc, udziału w warsztatach i proponowania własnych zajęć. Od uczestników jest wymagana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. 

Nie wymagamy wcześniejszego doświadczenie w kontaktach skautowych.

Udział w European Camp jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają także koszty podróży do wysokości 150 euro od osoby. W zamian oczekiwana jest aktywność, zaangażowanie, niezawodny udział 6 osób (a nie np. 5), nienaganne umundurowanie i dodatkowo jednolity strój całej ekipy (np. koszulka drużyny/hufca) oraz przygotowanie na własny koszt upominków dla organizatorów.

hm. Ewa Lachiewicz-Walińska

Wydział Zagraniczny GK ZHP

wza@zhp.pl

 

 

Może Ci się spodobać...