Pamiątkowa Odznaka Strzelecka

W roku jubileuszu setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski oraz setnej rocznicy utworzenia Związku Harcerstwa Polskiego Kapituła Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej Chorągwi Stołecznej ZHP zaprasza do zdobywania Pamiątkowej Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej „100 lat ZHP i Niepodległości Polski”. Odznaka ta została specjalnie utworzona na rok harcerski 2018/2019 celem promocji strzelectwa sportowego w kontekście tej rocznicy.
Zasady zdobywania tej odznaki zostały uproszczone względem naszej normalnej Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej i są szczegółowo opisane w regulaminie.
Dzięki uzyskanym grantom pierwsze odznaki trafią bezpłatnie do zdobywców, także w uzasadnionych przypadkach dla kolejnych zdobywców będzie możliwość zwolnienia z DSCZ za wykup odznaki.hm. Hubert Piotr Mika HR
Przewodniczący Kapituły
Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej Chorągwi Stołecznej ZHP

W razie pytań lub wątpliwości polecamy kontakt z pwd. Adrianem Smyczyńskim adrian.smyczynski@zhp.net.pl

Regulamin Pamiątkowej HOS 100 lat ZHP i Niepodległości Polski
Raport z zawodów
Decyzja w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla osób wyróżnionych Pamiątkową Harcerską Odznaką Strzelecką „100 lat ZHP i Niepodległości Polski” Chorągwi Stołecznej ZHP

 

Może Ci się spodobać...