e-FORMULARZE

– zgłoszenie na przedsięwzięcie organizowane przez ChKSI  – wniosek o nadanie / przedłużenie uprawnień  – zgłoszenie na posiedzenie KSI   

KSI – TERMINARZ

Terminy posiedzeń Miesiąc Termin posiedzenia Termin składania dokumentów Wrzesień 2014 15.09 01.09 Październik 2014 09.10 25.09 Listopad 2014 03.11 20.10 Grudzień 2014 11.12 27.11 Styczeń 2015 12.01 29.12 Luty 2015

KSI – KSZTAŁCENIE

Realizując swoje zadania Komisja prowadzi również – zarówno samodzielnie jak i we współpracy z ZKK Ch., formy szkoleniowe dedykowane: – opiekunom prób instruktorskich, w zakresie Systemu SI, zasad procedowania przez

KSI – WYCIĄG Z REGULAMINU CHKSI

Cały regulamin Komisja działa w oparciu o Uchwałę nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich.  Wyżej wymieniona uchwała określa zasady zdobywania

Komisja Stopni Instruktorskich

Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego.  Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia.  Zdobycie stopnia nie wymaga pełnienia funkcji  na określonym poziomie struktury organizacji.

Hufce Chorągwi Stołecznej ZHP

  Hufiec Błonie im. Edwarda Przybysza Komendant: phm. Tomasz Kotecki tel. 511-494-200 tomasz.kotecki@zhp.net.pl ul. Lipowa 3 05-860 Płochocin e-mail: blonie@zhp.pl Hufiec Celestynów im. Bohaterów Akcji pod Celestynowem Komendant: hm. Janina Skrzypiec

Komisja historyczna – Struktura zespołu

Komisja Historyczna powołuje ze swojego grona: Prezydium w składzie : przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz i redaktor biuletynu historycznego; zespół redakcyjny biuletynu historycznego.