Pożegnanie hm. Włodzimierza Kosmali

W dniu 30 kwietnia 2019 roku odszedł zasłużony specjalista kształcenia  i doskonalenia kadr, instruktor związany z harcerstwem w czasach szczególnie trudnych i wymagających niezwykłej rzetelności i oddania DRUH Włodzimierz Kosmala

Majowa odprawa

16 maja 2019 o 18:00 zapraszamy komendantów i programowców hufców na majową odprawę. Zgodnie z umową, w maju będziemy tworzyć program chorągwi na kolejny rok harcerski 2019/2020. Zapraszamy komendantów i

Szkolenia przed HAL

W tym roku Zespół HALiZ Chorągwi Stołecznej przygotował trzy rodzaje szkoleń przed tegoroczną Akcją Letnią. 1. SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH KOMENDANTÓW Szkolenie dla osób, które pierwszy raz będą odpowiedzialne za organizację

Mikser 2019

To, co w harcerstwie najlepsze:PRZYGODY – PASJE – EMOCJE Mikser jest coroczną imprezą Chorągwi Stołecznej, na której harcerze i harcerki mają okazję zobaczyć, dotknąć i przeżyć niesamowite rzeczy podczas Miasteczka

Otwarcie Biura Chorągwi na Majówkę

Czuwaj, 29 i 30 kwietnia Biuro pracuje normalnie. Informujemy, że w dniu 1 oraz 3 maja Biuro Chorągwi będzie nieczynne.2 maja w godzinach 11:00 – 17:00 w biurze odbędzie się

Stanisław Sieradzki „Świst” – spotkanie wspomnieniowe

DRUHNY I DRUHOWIE! Komisja Historyczna na kolejnych spotkaniach przypomina sylwetki instruktorów naszej Chorągwi, których losy i harcerska służba stanowią szczególną część  historii warszawskiego harcerstwa. Wśród znaczących postaci jestmjr  harcmistrz Stanisław

Badanie lekarza medycyny pracy przed HAL

Zgodnie z aktualnymi przepisami, kadra obozu może posługiwać się zaświadczeniem o zdolności do pracy wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza medycyny pracy. Jeśli komuś z Was będzie wygodniej

Kursy na wychowawcę i na kierownika wypoczynku HAL 2019

Już w pierwszej połowie maja odbędzie się kurs na wychowawcę oraz kurs na kierownika wypoczynku dla członków Chorągwi Stołecznej ZHP. Wszystkie szczegóły i zgłoszenia dostępne są w formularzu dla osób

GRANT SOCJALNY – HAL 2019

Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP ogłasza grant, którego celem będzie dofinansowanie wyjazdu uczestników – członków naszej organizacji podczas Harcerskiej Akcji Letniej 2019 organizowanej przez Chorągiew Stołeczną ZHP. Grant dotyczy uczestników form

Szkolenie zjazdowe

Zapraszamy wszystkich tegorocznych Pełnomocników Komendantki Chorągwi na Zjazdy Hufców, członków przyszłych Komisji Zjazdowych, członków przyszłych Zjazdowych Prezydiów oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem Zjazdu Hufca od strony formalnej na Szkolenie Zjazdowe. Kiedy