Odszedł na wieczną wartę – hm. Zbigniew Winiarek

Druhny i Druhowie,

w piątek 3 stycznia 2020 r., w wieku 65 lat, na wieczną wartę odszedł Druh harcmistrz Zbigniew Winiarek, wieloletni Komendant Hufca ZHP „Orłów” Garwolin.

Jak pisze o nim obecny Komendant Hufca, phm. Leszek Ochniewicz:

Druh Zbyszek instruktorem był całym życiem. Przez ten czas zaszczepił w wielu pokoleniach garwolińskich harcerzy miłość i pasję do harcerstwa i skautingu. Podczas kilkudziesięcioletniej pracy instruktorskiej inicjował i współtworzył projekty m.in. międzynarodowe obozy „Drop into Poland”, ogólnopolskie akcje szkoleniowe „KiSS – Kursy i Szkolenia Specjalnościowe”, wymiany międzynarodowe harcerzy naszego hufca z krajami takimi jak: Szwecja, Wielka Brytania, Ukraina, Kazachstan, Litwa, Rosja, Białoruś, Niemcy i wiele, wiele innych.

Druh Zbyszek marzył o tym, aby harcerstwo kształtowało ludzi odważnych, odpowiadało na potrzeby dzisiejszego świata, było ruchem istotnym społecznie. Zapamiętamy go jako instruktora, który pielęgnował pamięć harcerską, motywował nas do patrzenia szerzej i dalej, do wychodzenia poza strefę komfortu. Przede wszystkim zaś, w pamięci instruktorek i instruktorów ZHP pozostanie jako człowiek z wielką pasją, oddany harcerstwu. Za wieloletnią służbę – dziękujemy!

Może Ci się spodobać...