Odeszła Druhna Maria Gawałkiewicz

Druhny i Druhowie!

7 lutego odeszła na wieczną wartę wieloletnia instruktorka Hufca Warszawa-Żoliborz hm. Maria Gawałkiewicz (zd. Kotusiewicz).

Do Związku Harcerstwa Polskiego wstąpiła w październiku 1945 roku. Swoją działalność w hufcu żoliborskim rozpoczęła w 1961 r. jako drużynowa. W 1964 r. była założycielką szczepu 119.

W latach 1965 – 1967 pełniła funkcję Namiestnika Drużyn Młodszych i Sekretarza Hufca. W lutym 1967 r. na konferencji sprawozdawczo-wyborczej została wybrana członkiem Komendy i Rady Hufca, mianowana zastępcą Komendanta Hufca, od 29 grudnia pełniła funkcję Komendanta Hufca do marca 1968 r. Prowadziła szereg akcji letnich i zimowych. Brała udział w kształceniu młodej kadry, była członkiem Komisji Kształcenia i Prób Instruktorskich Hufca.

Druhna hm. Maria Gawałkiewicz miała świetny kontakt z dziećmi, młodzieżą, instruktorami i rodzicami. Przez wiele lat pełniła funkcje kuratora sądowego, pracując z młodzieżą z bardzo trudnych środowisk, często wciągając ich do pracy w harcerstwie.

Pozostanie w naszej pamięci.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 14 lutego 2018 r., o godz. 15.15 w kaplicy Św. Ignacego na cmentarzu Północnym.

Może Ci się spodobać...