Zgłoś niezwyczajnego z Twojej drużyny!

Od 9 do 19 stycznia można będzie zgłaszać kandydatów do prestiżowego wyróżnienia Związku Harcerstwa Polskiego – tytułu Niezwyczajnego 2013. Każdy z nas jest niezwykły, jednak są tacy, których po prostu trzeba zgłosić do tego plebiscytu. Rozejrzyjcie się dookoła i zdecydujcie którego z instruktorów Chorągwi Stołecznej ZHP warto nagrodzić i podziękować mu.

 
Do plebiscytu można zgłosić instruktorów, którzy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 dokonali rzeczy niezwyczajnych. A że niezwyczajność ma wiele odcieni, naszych kandydatów zgłaszamy do jednej z wybranych kategorii: 
  • młody lider
  • przeskoczyć siebie / wspólny cel
  • innowacja programowa
  • praca z kadrą
  • w zielone gramy.
 
Plebiscyt „Niezwyczajni 2013” organizowany przez Główną Kwaterę Związku Harcerstwa Polskiego zostanie rozstrzygnięty 1 marca. Poznamy wówczas zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Zadbajmy o to, by wśród nich znaleźli się instruktorzy z naszych stołecznych hufców.
 
Informacji o plebiscycie oraz formularzy zgłoszeniowych szukajcie na stronie http://niezwyczajni.zhp.pl/
 
phm. Wojtek Puchacz

 

Może Ci się spodobać...