Mauthausen 2019 – Wyprawa Pamięci

W związku z 74. rocznicą wyzwolenia nazistowskich obozów systemu Mauthausen-Gusen w Austrii organizowany jest udział reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego w uroczystościach państwowych, które odbędą się w maju 2019 r.

Warunki udziału harcerek i harcerzy

 • rekrutujemy zastępy liczące po 7 osób (6 harcerzy starszych/wędrowników w wieku 13-21 lat + 1 pełnoletni instruktor ZHP),
 • czas trwania wyjazdu: 3 – 8 maja 2019 r.,
 • wyjazd autokarem z Warszawy w godzinach porannych 3 maja 2019 r., powrót do Warszawy w godzinach porannych 8 maja 2019 r.,
 • w czasie wyprawy do Austrii uczestnicy mają zapewniony transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz wyprawkę uczestnika,

Zgłoszenia i płatność

 • każdy uczestnik wpłaca dodatkową składkę zadaniową w wysokości 300 zł, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu;
 • zgłoszenia zastępów wg załączonego wzoru (karta zgłoszeniowa zastępu oraz wypełnione karty uczestników pełnoletnich oraz niepełnoletnich) należy przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@zhp.pl do dnia 15 kwietnia 2019r.,
 • wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 20 kwietnia 2019 r.

Wyprawka

Każdy uczestnik wyprawy otrzyma wyprawkę, w skład której wchodzą następujące elementy:
– koszulka
– chusta reprezentacji
– buton
– identyfikator

Dokumenty do pobrania

Profil uczestnika reprezentacji ZHP

 • umundurowanie zgodne z wytycznymi komunikatu organizacyjnego
 • chęć poznania historii i tradycji Mauthausen-Gusen
 • opłacone składki członkowskie
 • w przypadku instruktorów – zaliczona służba instruktorska
 • posiadanie dowodu osobistego lub paszportu (dowód osobisty wydawany jest również osobom niepełnoletnim przez właściwy urząd gminy)
 • pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego

Koordynacja wyprawy i uczestnictwa ZHP w uroczystościach

Wyprawa oraz uczestnictwo koordynowane są przez Główną Kwaterę ZHP w imieniu i na rzecz której działa hm. Tomasz Fliszkiewicz – koordynator wyprawy.

fot. ZHP | Kamil Jasiński

Może Ci się spodobać...