Majowa odprawa

  • 16 maja 2019 o 18:00 zapraszamy komendantów i programowców hufców na majową odprawę.

Zgodnie z umową, w maju będziemy tworzyć program chorągwi na kolejny rok harcerski 2019/2020. Zapraszamy komendantów i programowców do ustalenia które wydarzenia będziemy organizować wspólnie całą chorągwią, a które w mniejszych grupach/ kooperatywach. Weźcie kalendarze i plany na wydarzenia hufcowe.

W planie cztery bloki tematyczne:

Harmonogram Programowy wydarzeń i projektów programowych hufców (mapujemy działania hufców, szukamy okazji do kooperatyw)

Targi Programowe (kontynuujemy rozmowy z Debaty Programowej i wyjazdu komend, decydujemy po co, jak, kiedy i dla kogo)

Święto Chorągwi (kontynuujemy temat z wyjazdu komend- czy mamy co WSPÓLNIE świętować? decydujemy jaki cel w nowym roku, jak i dla kogo, kiedy i w jakiej formie, czyimi rękoma)

Zagranica (analizujemy stan i typujemy cele długofalowe)- prosimy o wypełnienie ankiety przed odprawą

W czasie majowej odprawy, jednym z tematów, które chcielibyśmy poruszyć, jest współpraca zagraniczna. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie są Wasze doświadczenia, potrzeby i oczekiwania od Chorągwi w tym aspekcie. Zależy nam, aby przygotować program najlepiej odpowiadający Waszym potrzebom, tak aby każdy harcerz i harcerska w naszej Chorągwi mieli szansę zetknąć się z szeroko pojętym skautingiem, który przecież jest nieodzowną częścią naszego harcerskiego życia. Mamy nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć na Wasze potrzeby, zainspirować i dać możliwość Waszym harcerzom, aby poszerzali swoje horyzonty, zawierali przyjaźnie ze skautami z różnych części świata, poczuli się częścią ogromnej organizacji, jaką jest WOSM czy WAGGGS, a także aby mieli okazję pokazać innym organizacjom skautowym, czym jest polskie harcerstwo! W celu rozpoznania potrzeb w naszej Chorągwi, bardzo by nam pomogło, gdybyście uzupełnili ankietę, dotyczącą współpracy zagranicznej w Waszym Hufcu. Bardzo bylibyśmy wdzięczni za podzielenie się z nami Waszymi doświadczeniami i spostrzeżeniami na ten temat!
Link do ankiety

W związku z tym, że przed nami, jako Chorągwią, sporo pracy, chcielibyśmy stworzyć Zespół przy Pełnomocniku ds. Zagranicznych. Szukamy instruktorów, którzy mogliby do niego dołączyć i spełniają poniższe wymagania:
– stopień instruktorski,
– dobra opinia w Hufcu,
– zapał do pracy,
– znajomość angielskiego co najmniej na poziomie komunikacyjnym.
Jeżeli macie w swoich szeregach taką osobę i możecie ją polecić, będziemy bardzo wdzięczni za kontakt.

Pozdrawiamy i do zobaczenia wkrótce!

pwd. Aleksandra Tomala

Może Ci się spodobać...