Kurs podharcmistrzowski “Żagiew”

Serdecznie zapraszam do udziału w kursie podharcmistrzowskim “Żagiew” organizowanym przez Chorągwianą Szkołę Instruktorską ILUMINACJA.

W odpowiedzi na oczekiwania, jakie są zgłaszane do Chorągwianej KSI jest to kurs skierowany szczególnie do Tych instruktorów, którzy nie mogą sobie pozwolić na uczestnictwo w kursie phm odbywającym się w formie zjazdów weekendowych.

Uczestnicy kursu spełniający właściwe kryteria otrzymają dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu animacji społecznej wystawione przez Mazowiecki Instytut Doskonalenia Nauczycieli i Wychowawców (dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne-nauczycielskie zaświadczenie nauczycielskie).

Zgłoszenia do dnia 20 września 2014 r. – wszystkie szczegóły w zaproszeniu.

​Czuwaj!
​hm. Magdalena Dąbrowska
Komendantka Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej ILUMINACJA​

Może Ci się spodobać...