Kurs obsługi pilarki

Chorągiew Stołeczna ZHP zaprasza do udział “Kursie obsługi pilarki przenośnej z piłą łańcuchową”. Kurs odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w terminie 12-27 maja 2017 r. Skierowany jest do pełnoletnich członków Chorągwi Stołecznej ZHP. Kurs składa się z min. 9 godzin zegarowych zajęć teoretycznych i min. 18 godzin zegarowych zajęć praktycznych. Obejmie obsługę piły i technikę przerzynki, a także metody pozyskiwania drewna (obalanie drzew). Po szkoleniu wydawane jest zaświadczenie nadające uprawnienia zgodne z rozporządzeniem MEN. Szczegóły dotyczące szklenia w załączonym Komunikacie Organizatora (otwórz komunikat w pliku PDF).

Na kurs zapraszają:

akademia soevj-01 5 żywioł identyfikator-01

Może Ci się spodobać...