Kurs członków KSI Tworzywo

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich zaprasza!

Dla kogo?
członków hufcowych KSI aktualnie pełniących tę funkcję,
instruktorów, którzy w niedalekiej przyszłości myślą o pracy w KSI, pod warunkiem posiadania stopnia podharcmistrza

Cel kursu: Doskonalenie umiejętności członka Komisji Stopni Instruktorskich, przygotowanie do pełnienia tej funkcji , integracja i wymiana doświadczeń, stworzenie zestawu dobrych praktyk.

Termin i miejsce: 25 – 26 stycznia 2020 r. lokal hufca Warszawa Wola ul. Karolkowa 53a, Warszawa. 

Warunki zaliczenia kursu:
aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach
opracowanie konspektu warsztatów dla opiekunów prób

Zgłoszenia: do 20 stycznia
Do 22 stycznia poinformujemy o wynikach kwalifikacji na kurs.

W celu zgłoszenia należy wypełnić ankietę

Może Ci się spodobać...