Kurs członków KSI “Tworzywo”

Serdecznie zapraszam na chorągwiany kurs członków KSI “Tworzywo”.

Podkreślenia wymaga fakt, iż jest to pierwszy kurs członków KSI – przygotowywany stosownie do standardów ZHP: http://ksztalcenie.zhp.pl/index.php?do=download_binary&navi=0081,0060,0001&s=10, jaki zostanie zorganizowany na przestrzeni ostatnich kilku lat w naszej Chorągwi.

Czuwaj!

hm. Magdalena Dąbrowska

Komendantka Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej ILUMINACJA

Może Ci się spodobać...