KSI – WYCIĄG Z REGULAMINU CHKSI

Cały regulamin


Komisja działa w oparciu o Uchwałę nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich.  Wyżej wymieniona uchwała określa zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi związane. 

 

Aby spotkać się z komisją stopni instruktorskich Chorągwi Stołecznej, kandydat powinien złożyć, w wersji elektronicznej (ksi@stoleczna.zhp.pl) na 14 dni przed wyznaczonym terminem spotkania odpowiednie dokumenty:

  • Wniosek o otwarcie lub zamknięcie próby według ustalonego wzoru,
  • Plan próby, ułożony z opiekunem, powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, celowy i terminowy. Musi zawierać: imię, nazwisko, stopień otwierającego, wyszczególnione zadania i termin ich realizacji, wybrany sposób potwierdzania realizacji wymagań- format do edycji.
  • Raport z przebiegu próby, realizacji zadań i osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia, (maksymalnie 4-5 stron) – format do edycji.
  • Materiały wypracowane w ramach próby na płycie CD / DVD – zapisane w formatach tekstowych, graficznych itp.
  • Odpowiednie opinie
  • Wniosek o nabycie ponownego członkostwa w ZHP (Uchwała nr 78/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP) 

 

ChKSI zachęca do zgłaszania na posiedzenie KSI przez e-formularz

Na podstawie Uchwały nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2013r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej prosimy o wykazanie się na posiedzeniu aktualnym dokumentem potwierdzającym członkostwo w ZHP.

Może Ci się spodobać...