KSI – KSZTAŁCENIE

Realizując swoje zadania Komisja prowadzi również – zarówno samodzielnie jak i we współpracy z ZKK Ch., formy szkoleniowe dedykowane:

opiekunom prób instruktorskich, w zakresie Systemu SI, zasad procedowania przez Komisją, idei stopnia harcmistrza, coachingu, rozwoju człowieka dorosłego – w formie seminariów, konferencji i warsztatów, a także indywidualnych konsultacji

kandydatom na stopień harcmistrza, w zakresie inspirowania do rozwoju, zasad pracy i regulaminu Komisji, oczekiwanego poziomu prób harcmistrzowskich – w formie warsztatów

członkom hufcowych KSI, w zakresie współpracy międzyhufcowej, idei stopni instruktorskich, standardów prób instruktorskich, rozwiązywania problemów związanych z interpretacją Systemu SI –  w formie konferencji, warsztatów i indywidualnych konsultacji

kandydatom na członków KSI – w formie kursów członków KSI, wyłącznie we współpracy z ZKK Ch

 

Może Ci się spodobać...