Konkurs na komendę reprezentacji na Światowe Jamboree Skautowe w Korei Południowej 2023

W związku z przygotowaniami do organizowanego przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM) XXV Światowego Jamboree Skautowego w Korei Południowej, latem 2023 roku, Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na komendę reprezentacji na ten zlot.

GK zaprasza do składania koncepcji organizacyjnej reprezentacji, w której autorzy przedstawią swój pomysł na realizację tego wyzwania.

Przygotowania do Światowego Jamboree to 3-letni projekt programowy, będący środkiem do realizacji misji ZHP, czego odzwierciedleniem powinna być przedstawiona koncepcja. W trakcie planowania pracy trzeba uwzględnić również pomysły wykorzystania tego narzędzia do pracy w drużynach jako elementu budowania świadomości różnorodności świata, w którym żyjemy, a także rozwijania wśród harcerek i harcerzy poczucia odpowiedzialności i sprawczości w zakresie realizacji własnych marzeń, m.in. marzenia o udziale w tym największym na świecie wydarzeniu skautowym.

Koncepcja organizacyjna reprezentacji powinna zatem zawierać co najmniej:

– propozycję składu maksymalnie 5-osobowej komendy reprezentacji i zakres obowiązków poszczególnych osób (obowiązkowe jest wskazanie skarbnika oraz określenie jego doświadczenia),
– wizję sposobu rekrutacji członków polskiej reprezentacji – uczestników i IST, w tym szacowana liczebność reprezentacji,
– wizję działań programowych w ramach przygotowań do zlotu,
wstępny plan finansowy.

Komendant reprezentacji powinien spełniać następujące kryteria formalne:

– czynny instruktor lub instruktorka, z doświadczeniem w prowadzeniu zespołu na poziomie hufca, chorągwi lub Głównej Kwatery ZHP
– minimum otwarta próba na stopień harcmistrza lub deklaracja jej otwarcia najpóźniej w marcu 2020 r.,
– zaliczona służba instruktorska,
– pełny wpis do Ewidencji ZHP,
– udokumentowane doświadczenie w organizowaniu wyjazdów zagranicznych (obóz, wymiana etc.) oraz prowadzeniu krajowych obozów harcerskich,
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
– akceptacja/pozytywna opinia właściwego komendanta (hufca lub chorągwi – zgodnie z przydziałem służbowym) i pełnomocnika KCh ds. zagranicznych

Ważne, aby komendant reprezentacji posiadał wysokie kompetencje komunikacyjne i zdolność do pracy w zróżnicowanym zespole, a także miał gotowość do pracy zdalnej. Dużym atutem będzie znajomość specyfiki regionu, w którym odbywać się będzie zlot, w tym również kultury i zasad obowiązujących w Korei Południowej.

Wymagania w stosunku do proponowanych członków komendy:

– czynny instruktor lub instruktorka w stopniu co najmniej podharcmistrza,
– zaliczona służba instruktorska za ostatni rok,
– pełny wpis do Ewidencji ZHP,
– doświadczenie w organizowaniu wyjazdów krajowych lub zagranicznych (obóz, wymiana etc.),
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
akceptacja/pozytywna opinia właściwego komendanta (hufca lub chorągwi – zgodnie z przydziałem służbowym) i pełnomocnika KCh ds. zagranicznych

Przed złożeniem aplikacji kandydaci powinni skontaktować się z członkiem Głównej Kwatery ZHP komisarzem zagranicznym ZHP hm. Karolem Gzylem (ic@zhp.pl) w celu uzyskania m.in. dostępu do dokumentacji oraz dobrych praktyk poprzednich reprezentacji. Zgłoszenia wraz z harcerskim CV, koncepcją organizacyjną i wymaganymi opiniami proszę przesyłać na adres sekretariat@zhp.pl do dnia 31 stycznia 2020 roku (godz. 23:59). Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę, której termin zostanie ustalony indywidualnie. Termin rozstrzygnięcia konkursu i powołania komendy reprezentacji Główna Kwatera ZHP przewiduje na 31 marca 2020 r.

Więcej informacji TUTAJ

Może Ci się spodobać...