Konkurs na komendanta reprezentacji ZHP na Zlot InterCamp 2016 w Czechach

W związku z przygotowaniami do zlotu InterCamp, który odbędzie się w maju 2016 roku w Czechach, Wydział Zagraniczny GK ZHP ogłasza konkurs na komendanta polskiej reprezentacji na ten zlot.
Kryteria wyboru komendanta polskiej reprezentacji:

– czynny instruktor lub instruktorka, prowadzi drużynę, szczep, zespół na poziomie hufca lub chorągwi,
– minimum otwarta próba na stopień harcmistrza lub realny plan jej otwarcia najpóźniej w marcu 2016 r.,
– zaliczona służba instruktorska za ostatni rok,
– pełny wpis do ewidencji ZHP,
– doświadczenie w organizowaniu wyjazdów zagranicznych (obóz, wymiana etc.),
– mile widziane, choć nieobowiązkowe, doświadczenie udziału w poprzednich InterCampach,
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
– znajomość języka niemieckiego lub czeskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym,
– akceptacja/pozytywna opinia właściwego komendanta (hufca lub chorągwi – zgodnie z przydziałem służbowym) i pełnomocnika KCh ds. zagranicznych (w przypadku, gdy w chorągwi nie ma pełnomocnika, bądź kandydat sam jest pełnomocnikiem ds. zagranicznych – zgoda odpowiedniego członka komendy chorągwi),
– kandydat przedstawi koncepcję organizacyjną polskiej reprezentacji, zawierającą między innymi:
* propozycję składu komendy polskiej reprezentacji i zakresu działań poszczególnych osób,
* wizję rekrutacji członków polskiej reprezentacji – uczestników i IST,
* wizję współpracy z Biurem Kandydatury i promocji projektu Jamboree 2023 w działaniach polskiej reprezentacji,
* wstępny plan finansowy.

Zgłoszenia wraz z harcerskim CV, koncepcją organizacyjną i wymaganymi opiniami proszę przesyłać jednocześnie na adres wza@zhp.pl i agnieszka.pospiszyl@jpt.zhp.pl do 31 października 2015 (godz. 23:59). Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, której termin zostanie ustalony indywidualnie.

W uzasadnionych przypadkach będą brani pod uwagę kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich warunków.

Informacji udziela Wydział Zagraniczny GK ZHP, przedstawicielka ZHP w komitecie InterCamp hm. Agnieszka Pospiszyl i komisarz zagraniczny ZHP hm. Rafał Bednarczyk.

Więcej informacji na stronie www.zhp.pl

 

phm. Dorota Wieluńska
Członek Zespołu Promocji Chorągwi

Może Ci się spodobać...