Konkurs na komendanta polskiej reprezentacji na InterCamp 2020 w Wielkiej Brytanii

Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na komendanta polskiej reprezentacji na zlot InterCamp, który odbędzie się w maju 2020 roku w Wielkiej Brytanii.

Kryteria wyboru komendanta polskiej reprezentacji:
– czynny instruktor lub instruktorka, prowadzi drużynę, szczep, zespół na poziomie hufca lub chorągwi,
– minimum otwarta próba na stopień harcmistrza/harcmistrzyni lub realny plan jej otwarcia najpóźniej w marcu 2020 r.,
– zaliczona służba instruktorska za ostatni rok,
– pełny wpis do ewidencji ZHP,
– doświadczenie w organizowaniu wyjazdów zagranicznych (obóz, wymiana etc.),
– mile widziane, choć nieobowiązkowe, doświadczenie udziału w poprzednich InterCampach,
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
– akceptacja/pozytywna opinia właściwego komendanta (hufca lub chorągwi – zgodnie z przydziałem służbowym) i pełnomocnika KCh ds. zagranicznych (w przypadku, gdy w chorągwi nie ma pełnomocnika, bądź kandydat sam jest pełnomocnikiem ds. zagranicznych
– akceptacja/pozytywna opinia odpowiedniego członka komendy chorągwi).

Kandydat przedstawi koncepcję organizacyjną polskiej reprezentacji, zawierającą między innymi:
– propozycję składu komendy polskiej reprezentacji i zakresu działań poszczególnych osób (maks. 3 osoby),
– wizję rekrutacji członków polskiej reprezentacji
– uczestników i IST,
– wstępny plan finansowy.

Wymagania w stosunku do proponowanych członków komendy:
– czynny instruktor lub instruktorka,
– zaliczona służba instruktorska za ostatni rok,
– pełny wpis do ewidencji ZHP,
– doświadczenie w organizowaniu wyjazdów krajowych lub zagranicznych (obóz, wymiana etc.),
– mile widziane, choć nieobowiązkowe, doświadczenie udziału w poprzednich InterCampach,
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
– akceptacja/pozytywna opinia właściwego komendanta (hufca lub chorągwi – zgodnie z przydziałem służbowym) i pełnomocnika KCh ds. zagranicznych (w przypadku, gdy w chorągwi nie ma pełnomocnika, bądź kandydat sam jest pełnomocnikiem ds. zagranicznych
– akceptacja/pozytywna opinia odpowiedniego członka komendy chorągwi).

Po wyborze z komendantem i członkami komendy zostanie podpisana umowa wolontariacka. GK ZHP zapewnia pokrycie wpisowego na zlot dla komendanta i członków komendy oraz niezbędne wsparcie przy organizacji reprezentacji.

Zgłoszenia wraz z harcerskim CV, koncepcją organizacyjną i wymaganymi opiniami proszę przesyłać jednocześnie na adres wza@zhp.pl i agnieszka.pospiszyl@jpt.zhp.pl do poniedziałku 7 października 2019 roku (godz. 23:59).

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, której termin zostanie ustalony indywidualnie.

W uzasadnionych przypadkach będą brani pod uwagę kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich warunków.

Informacji udziela Wydział Zagraniczny GK ZHP, przedstawicielka ZHP w komitecie InterCamp hm. Agnieszka Pospiszyl i komisarz zagraniczny ZHP hm. Karol Gzyl

Może Ci się spodobać...